Hallituksen tiedotteet

 

3.7.2023

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 12.6.2023 Microsoft Teamsin välityksellä. Edellisen kerran hallitus kokoontui 24.4.2023 ja 28.4.2023. Hallitus ja jalostustoimikunta järjestivät yhteisen kokouksen 20.4.2023.

Jäsenmäärä on lievässä kasvussa, mutta jäljessä vuoden 2022 kesäkuun jäsenmäärään verrattuna. Taloudellinen tilanne on vakaa, mutta jäsenmaksut ovat yhdistyksen suurin tulolähde. 

Kesän aikana aluetoiminnat järjestävät jäsenille kesäjuhlia, sillä vuosi 2023 on yhdistyksen 30. vuosi Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä. Tapahtumien päivämäärät ja tarkemmat tiedot julkaistaan verkkosivuilla, sekä osa on julkaistu myös lehden 2. numerossa. Muita tapahtumia on suunnitteilla syksylle. Suunnitelmissa on myös järjestää Tiibetinspanieli-rotustandi vuoden 2023 Koiramessuille joulukuussa.

Syksyn pääerikoisnäyttely järjestetään 28.10.2023 Vihdissä. Näyttelyn jälkeen järjestetään illallinen. Vuoden 2024 erikoisnäyttelyt järjestetään 16.3.2024 Siikalatvalla ja 19.10.2024 Tampereella. Vuoden 2025 erikoisnäyttelyt tulee anoa Kennelliitolta syyskuun loppuun mennessä. Samana vuonna  elokuussa  järjestetään Maailman Voittaja -näyttely, jonka yhteyteen hallitus on anonut ylimääräistä erikoisnäyttelyä Tiibetinspanieleille torstaille.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa yhdistyksen sihteeriltä. Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden päävastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta tai lehdestä.

 


28.3.2023

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 20.3.2023 Microsoft Teamsin välityksellä. Edellisen kerran hallitus kokoontui välittömästi vuosikokouksen jälkeen 26.2.2023 ja tässä järjestäytymiskokouksessa määritettiin hallituksen jäsenten ja muiden yhdistysten toimihenkilöiden vastuualueet.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 26.2.2023 Lahdessa ja siihen oli mahdollista osallistua myös etänä Teamsin välityksellä. Kokoukseen osallistui 48 jäsentä. Hallitukseen erovuoroisten Kirsti Koskinen, Minna Väisänen ja Suvi Sillanpää tilalle valittiin jatkamaan Kirsti Koskinen sekä uusina jäseninä Sirpa Juuso ja Teija Järvinen. Jalostustoimikunnassa erovuoroisina olleet Kari Kuosmanen, Katriina Huhtinen ja Eini Vihko valittiin jatkamaan seuraavalle kaudelle. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus pienellä korjauksella. Kokousmateriaali julkaistaan ensimmäisessä jäsenlehdessä.

Vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2023 ohjaa yhdistyksen toimintaa vuoden aikana. Taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Vuoden 2022 jäsenistä noin 80 ei ole maksanut jäsenmaksua vuodelle 2023. Vuonna 2022 tehdyn sääntömuutoksen myötä maaliskuun loppuun mennessä jäsenmaksun maksamatta jättäneet erotetaan.

Vuosi 2023 on yhdistyksen 30. vuosi Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä. Tämä tulee näkymään vuoden mittaan yhdistyksen tapahtumissa ja toiminnassa. Muun muassa aluetoiminnat järjestävät kesäjuhlia, jotka ovat avoimia kaikille jäsenille. Tarkemmat tiedot tapahtumista päivittyvät verkkosivuille.

11.3.2023 järjestettiin tiibetinspanieleiden erikoisnäyttely Kuopiossa. Tuomareiksi saapuivat Rob Douma ja Primoz Peer. Näyttelyyn oli ilmoitettu 167 koiraa, joista 38 oli pentuja ja 18 veteraaneja. Tulokset ja sijoittuneiden koirien kuvat on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla. Kooste tapahtumasta ja tuloksista julkaistaan Tiibetinspanieli-lehden toisessa numerossa.
Pääerikoisnäyttely järjestetään 28.10.2023 Vihdissä. Sen mainos, tuomari- ja ilmoittautumistiedot julkaistaan myöhemmin sekä yhdistyksen verkkosivuilla, lehdessä että sosiaalisessa mediassa.
Vuoden 2024 erikoisnäyttelyt järjestetään 16.3.2024 Siikalatvalla ja 19.10.2024 Tampereella.

Vuoden ensimmäinen Tiibetinspanieli-lehti on taittovaiheessa. Lehden uutena päätoimittajana toimii Kirsti Koskinen ja apuna lehden teossa on lehtitoimikunta. Lehden sisältöön ja rakenteeseen on tulossa muutoksia syksyllä 2022 toteutetun jäsenkyselyn pohjalta. Jatkossa paljon mielipiteitä jakaneet näyttelytulokset julkaistaan lehdessä vain KV-, NORD- ja erikoisnäyttelyiden osalta. Muut tulokset julkaistaan edelleen yhdistyksen verkkosivuilla.

Vuoden 2023 aikana järjestetään Vuoden Tiibetinspanieli -kilpailut yhdistyksen jäsenille. Pistetilanne päivitetään verkkosivuille kvartaaleittain. Kvartaalituloksia ei täydennetä niiden julkaisun jälkeen jäseniksi liittyneiden koirien osalta, vaan näiden koirien pisteet tulevan näkyviin seuraavan kvartaalin pistetilanteessa.

Jalostustoimikunnan järjestämä luento Luuston ongelmista tiibetinspanielilla pidettiin 26.3.2023. Luennoitsijana toimi Anu Lappalainen. Ilmoittautuneita oli kaiken kaikkiaan 75, joista 72 yhdistyksen jäseniä ja 3 ei-jäsentä. Tapahtuman tallenne on toimitettu kaikille ilmoittautuneille heti luennon päätyttyä.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa yhdistyksen sihteeriltä. Hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden päävastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta tai lehdestä.

 


26.1.2023

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 19.1.2023 Microsoft Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 loppua, lähestyvää vuosikokousta ja alkanutta vuotta. Verrattuna vuotta 2022 vuoteen 2021 yhdistyksen jäsenmäärä on pienentynyt noin kymmenellä jäsenellä. Vuonna 2023 päätettiin jatkaa kasvattajien bonusjärjestelmää vuoden 2022 tapaan eli kasvattaja, joka liittää uuden pennunostajan yhdistyksen jäseneksi, saa 10 euron bonuksen käytettäväksi yhdistyksen tarvikemyyntiin tai lehtimainoksiin, sekä pentunumeron.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Jäsenmaksut muodostavat tällä hetkellä suurimman rahaliikenteen. Maksujen eräpäivä on 3.2.2023. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua maaliskuun loppuun mennessä, voi yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

Tilinpäätös vuodelta 2022 saatiin hallituksen käsittelyyn perjantaina 20.1.2023 ja se toimitetaan pienten korjausten jälkeen toiminnantarkastajille. Vuoden 2022 tulot ja menot ovat olleet pohjana vuoden 2023 budjetin teossa. Budjetti ja toimintasuunnitelma tullaan esittämään jäsenistölle yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa helmikuun viimeisenä sunnuntaina 26.2.2023. Vuosikokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 22.2.2023.

Tiibetinspanieli-lehdelle on valittu uusi päätoimittaja ja taittaja. Päätoimittajana aloittaa Kirsti Koskinen ja lehden taitosta vastaa Fiilaamo. Päätoimittaja aloittaa työskentelyn lehtitoimikunnan kanssa helmikuussa. Lehden vastaavana toimittajana toimii Katja Eskelinen.

Vuoden 2023 erikoisnäyttelyt järjestetään 11.3.2023 Kuopiossa ja 28.10.2023 Tuusulassa. Kuopion erikoisnäyttelyn järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja ilmoittautuminen on auki. Syksyn pääerikoisnäyttelyn järjestelyt ovat aikataulussa.
Kennelliitto on hyväksynyt vuoden 2024 erikoisnäyttelyt. Kevään erikoisnäyttely järjestetään 16.3.2024 Siikalatvalla ja pääerikoisnäyttely 19.10.2024 Tampereella.

Kennelliitto järjestää Rotujärjestöpäivän 4.3.2023. Järjestöpäivä on suunnattu Kennelliiton jäsenyhdistyksille ja sen tarkoituksena on jakaa tietoa yhdistystoiminnan tueksi sekä ajankohtaista tietoa mm. eläinten hyvinvointilaista ja yhdistysten verotuksesta. Hallituksen jäsenistä osa osallistuu tapahtumaan.

 


11.12.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 22.11. ja 29.11.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

22.11.2022 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin hallinnollisia asioita, kuten talous- ja jäsenasiat, saapunut posti ja jo sähköisesti päätetyt asiat. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana ja jäsenmäärä viime vuoden tasolla. Uusien jäsenten saaminen vuoden loppupuolella on haasteellista, sillä jäsenyys on kalenterivuosittainen ja jäsenmaksut
laskutetaan jälleen vuoden alussa.

29.11.2022 kokous aloitettiin jäsenkyselyn tulosten läpikäynnillä. Vastauksia saatiin 268 ja monivalintakohtien lisäksi oli myös paljon kirjoitettua palautetta. Jäsenkyselyn tuloksista koostetaan eri toimihenkilöille heitä koskevista kohdista koosteet, jotta eri toimikuntien jäsenet pääsevät myös hyödyntämään tuloksia parhaalla mahdollisella tavalla. Jäsenkyselyn pohjalta kokouksessa jatkettiin vuoden 2023 ideointia erityisesti tapahtumien osalta.

Tiibetinspanieli-lehden viimeinen numero on painettu viikolla 49 ja näin ollen lehti ilmestyy viikon 50 aikana. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat joulunumeron tekemiseen lähettämällä runsaan määrän jouluisia terveisiä ja mainoksiaan lehteen. Jäsenten ja kaupallisten mainosten tuotto pienentää lehden vuosikustannuksia.

22.11.2022 Kennelliitto järjesti yhdessä Ruokaviraston kanssa webinaarin koskien vuonna 2023 voimaan tulevaa kaikille koirille pakollista Koirarekisteriä. Koirarekisteri on vielä keskeneräinen, eikä esimerkiksi tarkkaa koirakohtaista rekisteröinnin hintaa ole vielä tiedossa. Kaikki ennen vuotta 2023 syntyneet, elossa olevat koirat tulee ilmoittaa rekisteriin vuoden 2023 aikana. Webinaarin tallenne on nähtävillä Kennelliiton sivuilla ja tarkempaa tietoa rekisteristä tulossa myöhemmin.

27.11.2022 järjestettiin Kennelliiton yleiskokous Espoossa. Kokoukseen osallistui vuosikokouksen valitsemana yhdistyksen edustajana puheenjohtaja Katja Eskelinen. Kokouksessa valittiin valtuustoon 146 jäsentä vuosille 2023-2025. Kennelpiirit, rotujärjestöt ja lajiliitto olivat ehdottaneet omia edustajiaan valtuustoon ja heidät hyväksyttiin jäseniksi ehdotuksen mukaan. Lisäksi niin sanotuilta vapailta listoilta valittiin valtuustoon 12 jäsentä. Tiibetinspanielit ry:n edustajana valtuustossa toimii vuosikokouksen valitsemana Katja Eskelinen ja varalla Tarja Närhi.
Yleiskokouksen jälkeen järjestettiin uuden valtuuston järjestäytymiskokous, jossa valittiin valtuuston puheenjohtajaksi vapailta listoilta valtuustoon valittu Eeva Anttinen ja Jari Parkkisenniemi.

Hallitus kokoontuu tänä vuonna vielä kerran, joulun jälkeen.

 


11.11.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 6.11.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsiteltiin vuotta 2023 koskevia aiheita: yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta, Tiibetinspanieli-lehteä, sponsorisopimuksia sekä yhdistyksen 30 vuotta itsenäisenä rotujärjestönä. Lisäksi käsiteltiin jäsenkyselyn vastaustilannetta.

Vuoden 2023 sääntömääräisen vuosikokouksen kutsu tulee Tiibetinspanieli-lehden neljänteen numeroon. Sääntömuutoksen myötä kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen päätöksellä postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Koronan mukanaan tuoman poikkeuslain salliessa, kahden edeltävän kokouksen myötä toimivaksi todettiin mahdollisuus osallistua tietoliikenneyhteyksien mahdollistamana myös etänä, ja tämä tulee olemaan mahdollista myös seuraavassa vuosikokouksessa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouksessa äänioikeuttaan käyttääkseen jäsenen on ilmoitettava sähköisestä osallistumisestaan kokoukseen etukäteen kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Ohjeet sähköisestä osallistumisesta ilmoittamiseen tulevat löytymään kokouskutsusta.

Tiibetinspanieli-lehden nykyinen päätoimittaja Jouni Seppänen ei jatka lehden päätoimittajana vuonna 2023. Hallitus keskusteli lehden tulevaisuudesta ja kehittämisestä sekä lehtitoimikunnan kokoonpanosta ja vastuiden jakamisesta. Vuodelle 2023 lehdelle haetaan uutta päätoimittajaa sekä sanavapauslain velvoittamaa vastaavaa toimittajaa. Tänä vuonna ja aikaisemmin päätoimittaja on hoitanut myös vastaavan toimittajan velvollisuudet, jotka jatkossa voivat olla jaettu kahdelle eri henkilölle tai kuulua molemmat päätoimittajalle, mikäli uusi päätoimittaja toimii myös vastaavana toimittajana.

Päätoimittajan ja vastaavan toimittajan lisäksi vuodelle 2023 haetaan aktiivista lehden kehittämisestä kiinnostunutta lehtitoimikuntaa. Päätoimittaja toimii jatkossa lehtitoimikunnan tiiminvetäjänä ja muut kuin päätoimittajalle osoitetut vastuualueet lehtitoimikunta jakaa tasaisesti sen jäsenten kesken.

Päätoimittajan, vastaavan toimittajan ja lehtitoimikunnan haku käynnistyy heti ja tarkemmat tiedot löytyvät täältä >>.

Sponsorineuvotteluissa erikoisnäyttelyiden palkintojen lisäksi tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenille tarjottavia jäsenetuja. Vuoden 2023 sponsoreista ja mahdollisista sponsoreiden tarjoamista jäseneduista tiedotetaan myöhemmin.

Hallitus kokoustaa marraskuussa vielä vähintään kaksi kertaa. Toisessa kokouksessa esityslista koostuu perinteisistä hallituksen kokousaiheista ja toisessa keskitytään vuoden 2023 suunnitteluun. Vuonna 2023 Tiibetinspanielit ry on toiminut 30 vuotta itsenäisenä rotujärjestönä. Tavoitteena on suunnitella toimintaa jäsenille tämän juhlavuoden kunniaksi. Toiminnan suunnittelun pohjana käytetään jäsenkyselyn avulla kerättyjä palautteita ja toiveita.

Kokouspäivänä jäsenkyselyyn oli vastannut 113 jäsentä. Kokouksessa päätettiin ensimmäistä kertaa hyödyntää uuden jäsenrekisterin mahdollistamaa sähköpostikirjeiden lähettämistä kyselyn mainostamiseksi jäsenille. Sähköpostikirjeen lähettämisen ja yhdistyksen Facebook-sivuilla tehdyn muistutuksen jälkeen kyselyyn vastanneiden määrä on tätä tiedotetta laadittaessa tuplaantunut. Jäsenkyselyn merkitys on suuri ja sen avulla kehitetään yhdistyksen toimintaa vuodelle 2023 ja sen jälkeen.

 

 


Taisto Collanus 
7.3.1937 – 24.10.2022

Kunniajäsenemme Taisto Collanus on kuollut Valkealassa 85 vuoden iässä pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

Otamme osaa omaisten suureen suruun.


Seuraavassa Tiibetinspanieli-lehdessä julkaisemme laajemman muistokirjoituksen.

 Kuva: Sirpa Berk

  

 


27.10.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 18.10.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Vuoden 2022 viimeiset kuukaudet ovat käynnistyneet ja vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelu on aloitettu. Taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana ja suurilta yllättäviltä menoilta on vältytty. Budjetissa pysymistä tukevat koko vuodeksi 2022 tehdyt sopimukset esimerkiksi lehden painokustannusten suhteen. Jäsenmäärä kasvaa hitaasti, mutta yhdistyksestä eronneiden määrä on selvässä laskussa. Jäsenmäärä mukailee viime vuoden jäsenmäärää.

Vuoden 2023 toiminnansuunnittelun tueksi päätettiin toteuttaa jäsenkysely, joka on nyt aktiivinen ja löydettävissä verkkosivuilta: www.tiibetinspanielit.fi/jasenkysely.
Jäsenkyselyn tavoitteena on kartoittaa jäsenten ajatuksia ja toiveita yhdistyksen toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenkyselyn viimeinen vastauspäivä on 20.11.2022. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja budjetin teko on aloitettu, mutta jäsenkyselyn tulokset vaikuttavat molempiin ratkaisevasti.

Seitsemäs tiibetinspanieleiden valiokirja on viimein valmis. Se on toimitettu oikolukukierrosten jälkeen painoon ja julkaistaan pian. Valiokirjassa esitellään vuosien 2015-2019 aikana muotovalion tittelin saaneet tiibetinspanielit. Valiokirja tulee myyntiin yhdistyksen tarvikemyyntiin sekä Koiramessuille sponsorimme Playpoint Oy:n messuosastolle.

Valiokirjan lisäksi painossa on nyt myös Tiibetinspanieli-lehden kolmas numero. Lehtitoimikunta on siirtynyt työstämään vuoden viimeistä numeroa, johon toivotaan joululehdelle tavanomaisesti runsasta määrää tiibetinspanieliharrastajien ja -kasvattajien joulumainoksia. Tiedot joulumainoksiin liittyen löytyvät sekä lehden kolmosnumerosta että verkko- ja Facebook-sivuilla julkaistavista mainoksista.

13.10.2022 järjestettiin tiibetinspanieleiden turkinhoitowebinaari yhteistyössä sponsorimme Playpoint Oy:n kanssa. Luennoitsijana toimi rodun pitkäaikainen kasvattaja Katriina Huhtinen. Webinaariin ilmoittautui 70 osallistujaa, joista suurin osa yhdistyksen jäseniä.

Yhdistykselle on päätetty luoda YouTube-tili. YouTube-tili mahdollistaa mm. tallenteiden jakamisen yhdistyksen tapahtumista tai muun videomateriaalin jakamisen jäsenistölle ja muille kiinnostuneille.

Tarvikemyynti toimittaa jatkossa tuotteita kerran viikossa perjantaisin. Mikäli tuotteille toivotaan nopeampaa toimitusta, on tästä keskusteltava tapauskohtaisesti tarvikemyyjän kanssa. Tuotteiden tilaajan toivotaan huomioivan, että tilattuja tuotteita ei postiteta ennen kuin tuotteiden maksamisesta on toimitettu maksukuitti tarvikemyyjälle. Tuotevalikoima sekä muut ajankohtaiset tiedot tarvikemyyntiä koskien, esimerkiksi toimitustauot, ilmoitetaan aina hyvissä ajoin verkkosivuilla tarvikemyynnin omalla välilehdellä.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa tarvittaessa sihteeriltä. Hallituksen jäsenten päävastuualueet ovat luettavissa verkkosivuilta tai lehdestä.

 

 


29.9.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 21.9.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Syksyn edetessä yhdistyksen toiminnassa keskitytään keskeneräisten projektien loppuun viemiseen ja katseet on jo käännetty kohti nopeasti lähestyvää vuodenvaihdetta. Seuraavan vuoden sopimusneuvottelut on aloitettu, sekä kuluvan vuoden osalta on aloitettu tilinpäätöksen valmistelu. Seuraavaksi aloitetaan toimintakertomuksen teko.

Oman haasteensa vuoden 2023 suunnitteluun tuovat koko ajan kasvavat kustannukset kaikilla osa-alueilla. Toimintasuunnitelman tueksi toteutetaan jäsenkysely, joka julkaistaan lokakuun alkupuolella yhdistyksen verkkosivuilla. Jäsenkyselyn avulla kartoitetaan jäsenten ajatuksia yhdistyksen toiminnasta ja selvitetään mahdollisia kehitystarpeita.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja kulut noudattelevat vuodelle laadittua budjettia. Jäsenmäärän kehitys on myös odotetulla tasolla ja vastaava verraten aikaisempiin vuosiin. Uusi jäsenrekisteri on saatu käyttöön ja se helpottaa jäsensihteerin työtä.

Syksyn pääerikoisnäyttely järjestettiin Tuusulassa 3.9.2022. Erikoisnäyttelyn tilinpäätös on valmistumassa, jonka jälkeen kevään 2023 erikoisnäyttelyn toimikunta pääsee jatkamaan näyttelyn järjestelyitä. Kevään erikoisnäyttelyn tuomarit on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla ja näyttelyn tarkempi PM julkaistaan myöhemmin. Vuoden 2024 erikoisnäyttelyiden toimikunnat on valittu ja näyttelyt anottu Suomen Kennelliitolta.

Tiibetinspanieli-lehden kolmas numero ilmestyy pian. Lehden kanssa yhtä aikaa painetaan uusin valiokirja, joka tulee myyntiin yhdistyksen tarvikemyyntiin loka-marraskuun vaihteessa. Kesäkuun tiedotteessa kerrottiin, että selvityksen alla on vaatetilauksen järjestäminen yhdistyksen jäsenille syksyllä 2022. Kokouksessa hallitus päätti siirtää vaatetilauksen suunnittelun vuodelle 2023.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Hallituksen jäsenten päävastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta tai lehdestä.

 

 


 26.8.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 10.8.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Syksyn myötä yhdistyksen toimintavuosi on kääntynyt toiselle puolikkaalleen. Syksy ja loppuvuosi tarkoittavat hallitukselle seuraavan vuoden valmistelua, kuten sopimusneuvotteluja, toimintasuunnitelman tekoa ja budjetointia. Vuoden 2023 suunnittelun tueksi toteutetaan syksyn aikana jäsenkysely, johon vastaamalla jäsenistöllä on mahdollisuus aikaisessa vaiheessa vaikuttaa tulevan vuoden suunnitteluun ja yhdistyksen kehitykseen.

Helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa hyväksytty sääntömuutosehdotus on vihdoin saanut päätöksen Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä. PRH hyväksyi sääntömuutosehdotuksen 19.8.2022, joten uudet säännöt astuivat voimaan heti. Yhdistyksen uudet säännöt löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta ja sääntömuutosehdotus vuoden 2022 ensimmäisestä Tiibetinspanieli-lehdestä.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja nousussa oleva jäsenmäärä tukee yhdistyksen talouden positiivista kehitystä. Näin ollen yhdistyksen toimintaedellytykset näyttävät jatkossakin pysyvän hyvällä tasolla. Kesän loppupuolella solmittiin sopimus jäsenrekisteri Flomembersin kanssa. Uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön syksyn aikana ja se tulee helpottamaan jäsenasioiden hoitamista ja jäsentietojen käsittelyä.

Tiibetinspanieli-lehden kolmas numero on ilmestymässä suunnitellusti aikataulussa syys-lokakuussa. Lehden kolmosnumeron kanssa yhtä aikaa painetaan uusin valiokirja, joka julkaistaan siis samoihin aikoihin, kun lehden kolmas numero postitetaan jäsenille.

Hallitus ja jalostustoimikunta järjestivät Teamsin välityksellä yhteistyöpalaverin 17.8.2022. Palaverin tarkoituksena oli käydä läpi yhdistyksen tilannetta ja jakaa tietoa, sekä keskustella hallituksen että jalostustoimikunnan työn alla olevista aiheista. Jatkossa vastaavanlaisia palavereita pyritään järjestämään useamman kerran vuodessa säännöllisesti.

 

 


25.6.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 8.6.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Yhdistyksen vuosi on alkanut hyvin. Tämänhetkinen jäsenmäärä on edellisen vuoden samaan hetkeen verraten suurempi ja tällä hetkellä erotusuhan alla olevia jäseniä, jotka eivät ole vielä maksaneet tämän vuoden jäsenmaksua, on vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa hyväksytty sääntömuutosehdotus on edelleen PRH:n käsittelyssä, joten yhdistyksemme vielä voimassa olevien sääntöjen mukaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kesäkuun loppuun mennessä, erotetaan. Erotetuille jäsenille ei erikseen tiedoteta erottamisesta eikä heillä ole sen jälkeen enää oikeutta yhdistyksen jäsenetuihin, kuten Tiibetinspanieli-lehteen, aluetoimintaan tai alennuksiin. Yhdistyksen säännöt löytyvät: https://www.tiibetinspanielit.fi/yhdistys/saannot.

Tiibetinspanieli-lehden päätoimittaja ja lehtitoimikunta työstävät lehden toista numeroa, joka julkaistaan ja toimitetaan jäsenille heinäkuun alussa. Lehdestä on tulossa jälleen tiibetinspanieliharrastajan kattava tietopaketti.

Syksyn 2022 pääerikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät aikataulussa ja näyttelytoimikunta tekee kovasti töitä näyttelyn eteen. Ilmoittautuminen on avattu ja erikoisnäyttelyn esite löytyy sekä ensimmäisestä Tiibetinspanieli-lehdestä että yhdistyksen verkkosivuilta. Vuoden 2023 erikoisnäyttelyt etenevät aikataulussa ja vuoden 2024 erikoisnäyttelyiden järjestäminen on aloitettu järjestäviä toimikuntia hakemalla.

Yhdistys suunnittelee useampaa erilaista tapahtumaa loppuvuodelle tapahtumavastaavan johdolla. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan yhdistyksen jäsenten toiveet, joita voi rohkeasti ehdottaa tapahtumavastaavalle.

Hallitus on keskustellut tarvikemyynnin kehittämisestä yhdessä tarvikemyyjän kanssa ja päättänyt pitää jatkossakin tarvikemyynnin tuotevalikoiman pienenä. Ehdotuksia tarvikemyyntiin toivottavista tuotteista yhdistyksen jäsenet voivat toimittaa tarvikemyyjälle. Selvityksen alla on vaatetilauksen järjestäminen yhdistyksen jäsenille syksylle 2022.

 

 


2.5.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 28.4.2022 Microsoft Teamsin välityksellä tarkastelemaan yhdistyksen alkanutta vuotta ja projektien edistymistä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vastaavana aikaisempaan vuoteen verraten. Jäsenille, joiden jäsenmaksu on vielä maksamatta, on lähetetty muistutus. Jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet erotetaan kesäkuun lopussa ja heille ei enää tämän jälkeen toimiteta Tiibetinspanieli-lehteä, eikä heillä ole oikeutta osallistua alueelliseen toimintaan tai hyödyntää yhdistyksen muita jäsenetuja.

Hallitus keskusteli jäsenhankinnasta ja teki päätöksen, että jatkossa kasvattaja, joka liittää pennunostajan yhdistyksen jäseneksi saa aikaisemman 10 euron bonuksen lisäksi myös ilmaisen pentunumeron jokaista ilmoittamaansa uutta jäsentä kohtaan. Päätöksestä on tiedotettu yhdistyksen verkko- ja Facebook-sivuilla.

Kartoitus jäsenrekisterin päivittämisestä on työn alla. Vertailua tehdään eri vaihtoehtojen välillä, jotta jäsenrekisteri palvelisi yhdistyksen toimintaa ja sen kehitystä mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa. Myös jäsenille ja yhdistykseen kuulumattomille tehtävät kyselyt ovat työn alla ja ne on tarkoitus julkaista viimeistään loppukesästä. Yhdistyksen tapahtumien suunnittelu on myös kovassa vauhdissa. Tapahtumista tiedotetaan aina vähintään yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa sekä Facebook-sivuilla. Hallitus on myös keskustellut muiden jäsenetujen kehittämisestä.

Vuoden Tiibetinspanieli -kilpailut järjestetään vuonna 2022 ja kilpailuihin on lisätty muuttuneiden näyttelysääntöjen myötä myös Vuoden juniori -kilpailu. Vuoden juniori -pistelaskussa noudatetaan vastaavaa kaavaa kuin Vuoden veteraani -pistelaskussa. Vuoden Tiibetinspanieli -pistelaskusta vastaa näyttelyiden osalta Niklas Kalske ja Vuoden Harrastuskoira -kilpailusta Carita Fast.

Kevään erikoisnäyttelyn tilinpäätös on valmistumassa ja syksyn erikoisnäyttelyn toimikunta pääsee tämän jälkeen jatkamaan näyttelyn valmistelusta toteutukseen. Vuoden 2023 erikoisnäyttelyiden järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Vuodelle 2024 etsitään nyt erikoisnäyttelyiden järjestämisestä kiinnostuneita toimikuntia. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä suoraan joko puheenjohtajaan tai sihteeriin. Järjestämisohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Hallituksen jäsenten päävastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta tai lehdestä.

 

 


17.3.2022

Ukrainan tilanne on koskettanut meitä syvästi ja sodan uhrit ovat ajatuksissamme. Tiibetinspanielit ry:n hallitus on päättänyt tehdä rahalahjoituksen 500 € ukrainalaisten koirien ja kasvattajien tukemiseen FCI:n kansainväliselle avustustilille. 

Lisäksi Tiibetinspanielit ry:n hallitus organisoi tarvike- ja ruokakeräyksen Kuopion erikoisnäyttelyssä 19.3.2022. Lahjoitettavat tarvikkeet kerätään lavalle, joka varastoidaan näyttelyn jälkeen Ouluun odottamaan kuljetusta Helsingin Eläinsuojeluyhdistys ry:lle, jonka kautta kerätyt tarvikkeet matkaavat Ukrainaan. Voit halutessasi osallistua keräykseen tuomalla esimerkiksi ruokaa tai muita tarvikkeita keräyspisteeseen tai lahjoittaa päivän aikana voittamiasi sponsorilahjoja.

Rahalahjoitus tehdään seuraavalle tilille:
FCI – Solidarity with Ukraine
SWIFT CREGBEBB
IBAN BE67 7320 6383 9387
Account number: 732-0638393-87

CBC BANQUE ET ASSURANCE
Avenue Albert 1er, 60
5000 - NAMUR
BELGIUM

 

 


11.3.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen jälkeen ensimmäistä kertaa suunnittelemaan vuoden 2022 kulkua eilen 10.3.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Hallituksen tavoitteena on tulevana vuonna toteuttaa vuosikokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa, pitää yhdistyksen taloudellinen tilanne tasapainossa sekä kehittää yhdistyksen toimintaa. Vuosikokouksen hyväksymä sääntömuutosehdotus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn mahdollisimman pian.

Jäsenten toiveesta viestinnän lisäämiseksi hallitus päätti julkaista jatkossa hallitusten kokousten jälkeen lyhyen yleisen tiedotteen hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista. Tiedotteet julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivulla. Hallitus jatkaa myös selvitystyötä ja kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia viestinnän ja tiedottamisen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

Hallitus kartoittaa eri vaihtoehtoja jäsenrekisterin päivittämiseksi, jotta jäsenrekisteri palvelisi jatkossa paremmin yhdistyksen tarpeita ja tukisi jäsentiedottamista. Lisäksi hallitus valmistelee kyselyiden järjestämistä jäsenille, sekä yhdistykseen kuulumattomille tiibetinspanieliharrastajille. Kyselyiden tavoitteena on selvittää yhdistyksen tunnettavuutta ja jäsenten odotuksia sekä toiveita yhdistyksen suhteen.

Hallitus on käynyt keskustelua ja miettinyt erilaisia vaihtoehtoja auttaa ja tukea koiria ja koiranomistajia Ukrainan kriisin keskellä. Selvitämme mahdollisuutta koirien ruoka- ja tarvikeavustuksien toimittamiseen Ukrainaan.

Jäsenistöllä on mahdollisuus toimittaa ehdotuksia tai kyselyitä hallituksen käsittelyyn sihteerin tai muun jäsenen kautta. Jäsenten aiheet käsitellään aina mahdollisimman pian joko sähköisesti tai hallituksen seuraavassa kokouksessa.

 

 


Hallituksen tiedote 22.12.2017