Tiedotteet

 

29.9.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 21.9.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Syksyn edetessä yhdistyksen toiminnassa keskitytään keskeneräisten projektien loppuun viemiseen ja katseet on jo käännetty kohti nopeasti lähestyvää vuodenvaihdetta. Seuraavan vuoden sopimusneuvottelut on aloitettu, sekä kuluvan vuoden osalta on aloitettu tilinpäätöksen valmistelu. Seuraavaksi aloitetaan toimintakertomuksen teko.

Oman haasteensa vuoden 2023 suunnitteluun tuovat koko ajan kasvavat kustannukset kaikilla osa-alueilla. Toimintasuunnitelman tueksi toteutetaan jäsenkysely, joka julkaistaan lokakuun alkupuolella yhdistyksen verkkosivuilla. Jäsenkyselyn avulla kartoitetaan jäsenten ajatuksia yhdistyksen toiminnasta ja selvitetään mahdollisia kehitystarpeita.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja kulut noudattelevat vuodelle laadittua budjettia. Jäsenmäärän kehitys on myös odotetulla tasolla ja vastaava verraten aikaisempiin vuosiin. Uusi jäsenrekisteri on saatu käyttöön ja se helpottaa jäsensihteerin työtä.

Syksyn pääerikoisnäyttely järjestettiin Tuusulassa 3.9.2022. Erikoisnäyttelyn tilinpäätös on valmistumassa, jonka jälkeen kevään 2023 erikoisnäyttelyn toimikunta pääsee jatkamaan näyttelyn järjestelyitä. Kevään erikoisnäyttelyn tuomarit on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla ja näyttelyn tarkempi PM julkaistaan myöhemmin. Vuoden 2024 erikoisnäyttelyiden toimikunnat on valittu ja näyttelyt anottu Suomen Kennelliitolta.

Tiibetinspanieli-lehden kolmas numero ilmestyy pian. Lehden kanssa yhtä aikaa painetaan uusin valiokirja, joka tulee myyntiin yhdistyksen tarvikemyyntiin loka-marraskuun vaihteessa. Kesäkuun tiedotteessa kerrottiin, että selvityksen alla on vaatetilauksen järjestäminen yhdistyksen jäsenille syksyllä 2022. Kokouksessa hallitus päätti siirtää vaatetilauksen suunnittelun vuodelle 2023.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Hallituksen jäsenten päävastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta tai lehdestä.

 

 


 26.8.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 10.8.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Syksyn myötä yhdistyksen toimintavuosi on kääntynyt toiselle puolikkaalleen. Syksy ja loppuvuosi tarkoittavat hallitukselle seuraavan vuoden valmistelua, kuten sopimusneuvotteluja, toimintasuunnitelman tekoa ja budjetointia. Vuoden 2023 suunnittelun tueksi toteutetaan syksyn aikana jäsenkysely, johon vastaamalla jäsenistöllä on mahdollisuus aikaisessa vaiheessa vaikuttaa tulevan vuoden suunnitteluun ja yhdistyksen kehitykseen.

Helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa hyväksytty sääntömuutosehdotus on vihdoin saanut päätöksen Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä. PRH hyväksyi sääntömuutosehdotuksen 19.8.2022, joten uudet säännöt astuivat voimaan heti. Yhdistyksen uudet säännöt löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta ja sääntömuutosehdotus vuoden 2022 ensimmäisestä Tiibetinspanieli-lehdestä.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja nousussa oleva jäsenmäärä tukee yhdistyksen talouden positiivista kehitystä. Näin ollen yhdistyksen toimintaedellytykset näyttävät jatkossakin pysyvän hyvällä tasolla. Kesän loppupuolella solmittiin sopimus jäsenrekisteri Flomembersin kanssa. Uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön syksyn aikana ja se tulee helpottamaan jäsenasioiden hoitamista ja jäsentietojen käsittelyä.

Tiibetinspanieli-lehden kolmas numero on ilmestymässä suunnitellusti aikataulussa syys-lokakuussa. Lehden kolmosnumeron kanssa yhtä aikaa painetaan uusin valiokirja, joka julkaistaan siis samoihin aikoihin, kun lehden kolmas numero postitetaan jäsenille.

Hallitus ja jalostustoimikunta järjestivät Teamsin välityksellä yhteistyöpalaverin 17.8.2022. Palaverin tarkoituksena oli käydä läpi yhdistyksen tilannetta ja jakaa tietoa, sekä keskustella hallituksen että jalostustoimikunnan työn alla olevista aiheista. Jatkossa vastaavanlaisia palavereita pyritään järjestämään useamman kerran vuodessa säännöllisesti.

 

 


25.6.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 8.6.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Yhdistyksen vuosi on alkanut hyvin. Tämänhetkinen jäsenmäärä on edellisen vuoden samaan hetkeen verraten suurempi ja tällä hetkellä erotusuhan alla olevia jäseniä, jotka eivät ole vielä maksaneet tämän vuoden jäsenmaksua, on vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa hyväksytty sääntömuutosehdotus on edelleen PRH:n käsittelyssä, joten yhdistyksemme vielä voimassa olevien sääntöjen mukaan ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kesäkuun loppuun mennessä, erotetaan. Erotetuille jäsenille ei erikseen tiedoteta erottamisesta eikä heillä ole sen jälkeen enää oikeutta yhdistyksen jäsenetuihin, kuten Tiibetinspanieli-lehteen, aluetoimintaan tai alennuksiin. Yhdistyksen säännöt löytyvät: https://www.tiibetinspanielit.fi/yhdistys/saannot.

Tiibetinspanieli-lehden päätoimittaja ja lehtitoimikunta työstävät lehden toista numeroa, joka julkaistaan ja toimitetaan jäsenille heinäkuun alussa. Lehdestä on tulossa jälleen tiibetinspanieliharrastajan kattava tietopaketti.

Syksyn 2022 pääerikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät aikataulussa ja näyttelytoimikunta tekee kovasti töitä näyttelyn eteen. Ilmoittautuminen on avattu ja erikoisnäyttelyn esite löytyy sekä ensimmäisestä Tiibetinspanieli-lehdestä että yhdistyksen verkkosivuilta. Vuoden 2023 erikoisnäyttelyt etenevät aikataulussa ja vuoden 2024 erikoisnäyttelyiden järjestäminen on aloitettu järjestäviä toimikuntia hakemalla.

Yhdistys suunnittelee useampaa erilaista tapahtumaa loppuvuodelle tapahtumavastaavan johdolla. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan yhdistyksen jäsenten toiveet, joita voi rohkeasti ehdottaa tapahtumavastaavalle.

Hallitus on keskustellut tarvikemyynnin kehittämisestä yhdessä tarvikemyyjän kanssa ja päättänyt pitää jatkossakin tarvikemyynnin tuotevalikoiman pienenä. Ehdotuksia tarvikemyyntiin toivottavista tuotteista yhdistyksen jäsenet voivat toimittaa tarvikemyyjälle. Selvityksen alla on vaatetilauksen järjestäminen yhdistyksen jäsenille syksylle 2022.

 

 


2.5.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui 28.4.2022 Microsoft Teamsin välityksellä tarkastelemaan yhdistyksen alkanutta vuotta ja projektien edistymistä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vastaavana aikaisempaan vuoteen verraten. Jäsenille, joiden jäsenmaksu on vielä maksamatta, on lähetetty muistutus. Jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet erotetaan kesäkuun lopussa ja heille ei enää tämän jälkeen toimiteta Tiibetinspanieli-lehteä, eikä heillä ole oikeutta osallistua alueelliseen toimintaan tai hyödyntää yhdistyksen muita jäsenetuja.

Hallitus keskusteli jäsenhankinnasta ja teki päätöksen, että jatkossa kasvattaja, joka liittää pennunostajan yhdistyksen jäseneksi saa aikaisemman 10 euron bonuksen lisäksi myös ilmaisen pentunumeron jokaista ilmoittamaansa uutta jäsentä kohtaan. Päätöksestä on tiedotettu yhdistyksen verkko- ja Facebook-sivuilla.

Kartoitus jäsenrekisterin päivittämisestä on työn alla. Vertailua tehdään eri vaihtoehtojen välillä, jotta jäsenrekisteri palvelisi yhdistyksen toimintaa ja sen kehitystä mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa. Myös jäsenille ja yhdistykseen kuulumattomille tehtävät kyselyt ovat työn alla ja ne on tarkoitus julkaista viimeistään loppukesästä. Yhdistyksen tapahtumien suunnittelu on myös kovassa vauhdissa. Tapahtumista tiedotetaan aina vähintään yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa sekä Facebook-sivuilla. Hallitus on myös keskustellut muiden jäsenetujen kehittämisestä.

Vuoden Tiibetinspanieli -kilpailut järjestetään vuonna 2022 ja kilpailuihin on lisätty muuttuneiden näyttelysääntöjen myötä myös Vuoden juniori -kilpailu. Vuoden juniori -pistelaskussa noudatetaan vastaavaa kaavaa kuin Vuoden veteraani -pistelaskussa. Vuoden Tiibetinspanieli -pistelaskusta vastaa näyttelyiden osalta Niklas Kalske ja Vuoden Harrastuskoira -kilpailusta Carita Fast.

Kevään erikoisnäyttelyn tilinpäätös on valmistumassa ja syksyn erikoisnäyttelyn toimikunta pääsee tämän jälkeen jatkamaan näyttelyn valmistelusta toteutukseen. Vuoden 2023 erikoisnäyttelyiden järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja niistä tiedotetaan myöhemmin. Vuodelle 2024 etsitään nyt erikoisnäyttelyiden järjestämisestä kiinnostuneita toimikuntia. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä suoraan joko puheenjohtajaan tai sihteeriin. Järjestämisohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Lisätietoa vireillä olevista toimista, hallituksen työskentelystä tai työnjaosta jäsenistö saa tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Hallituksen jäsenten päävastuualueet ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta tai lehdestä.

 

 


17.3.2022

Ukrainan tilanne on koskettanut meitä syvästi ja sodan uhrit ovat ajatuksissamme. Tiibetinspanielit ry:n hallitus on päättänyt tehdä rahalahjoituksen 500 € ukrainalaisten koirien ja kasvattajien tukemiseen FCI:n kansainväliselle avustustilille. 

Lisäksi Tiibetinspanielit ry:n hallitus organisoi tarvike- ja ruokakeräyksen Kuopion erikoisnäyttelyssä 19.3.2022. Lahjoitettavat tarvikkeet kerätään lavalle, joka varastoidaan näyttelyn jälkeen Ouluun odottamaan kuljetusta Helsingin Eläinsuojeluyhdistys ry:lle, jonka kautta kerätyt tarvikkeet matkaavat Ukrainaan. Voit halutessasi osallistua keräykseen tuomalla esimerkiksi ruokaa tai muita tarvikkeita keräyspisteeseen tai lahjoittaa päivän aikana voittamiasi sponsorilahjoja.

Rahalahjoitus tehdään seuraavalle tilille:
FCI – Solidarity with Ukraine
SWIFT CREGBEBB
IBAN BE67 7320 6383 9387
Account number: 732-0638393-87

CBC BANQUE ET ASSURANCE
Avenue Albert 1er, 60
5000 - NAMUR
BELGIUM

 

 


11.3.2022

Tiibetinspanielit ry:n hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen jälkeen ensimmäistä kertaa suunnittelemaan vuoden 2022 kulkua eilen 10.3.2022 Microsoft Teamsin välityksellä.

Hallituksen tavoitteena on tulevana vuonna toteuttaa vuosikokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa, pitää yhdistyksen taloudellinen tilanne tasapainossa sekä kehittää yhdistyksen toimintaa. Vuosikokouksen hyväksymä sääntömuutosehdotus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn mahdollisimman pian.

Jäsenten toiveesta viestinnän lisäämiseksi hallitus päätti julkaista jatkossa hallitusten kokousten jälkeen lyhyen yleisen tiedotteen hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista. Tiedotteet julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivulla. Hallitus jatkaa myös selvitystyötä ja kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia viestinnän ja tiedottamisen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

Hallitus kartoittaa eri vaihtoehtoja jäsenrekisterin päivittämiseksi, jotta jäsenrekisteri palvelisi jatkossa paremmin yhdistyksen tarpeita ja tukisi jäsentiedottamista. Lisäksi hallitus valmistelee kyselyiden järjestämistä jäsenille, sekä yhdistykseen kuulumattomille tiibetinspanieliharrastajille. Kyselyiden tavoitteena on selvittää yhdistyksen tunnettavuutta ja jäsenten odotuksia sekä toiveita yhdistyksen suhteen.

Hallitus on käynyt keskustelua ja miettinyt erilaisia vaihtoehtoja auttaa ja tukea koiria ja koiranomistajia Ukrainan kriisin keskellä. Selvitämme mahdollisuutta koirien ruoka- ja tarvikeavustuksien toimittamiseen Ukrainaan.

Jäsenistöllä on mahdollisuus toimittaa ehdotuksia tai kyselyitä hallituksen käsittelyyn sihteerin tai muun jäsenen kautta. Jäsenten aiheet käsitellään aina mahdollisimman pian joko sähköisesti tai hallituksen seuraavassa kokouksessa.

 

 


Hallituksen tiedote 22.12.2017