Aiotko hankkia - tiibetinspanielin?

Miksi ostaa rekisteröity pentu?

Ostaessasi rekisteröidyn tiibetinspanielin saat koirallesi rekisteritodistuksen, jossa on pentusi syntymäaika, vanhemmat ja esivanhemmat sekä tiedot pentusi kasvattajasta. Rekisteröinnin maksaa koiran kasvattaja, joten rekisteröinti sisältyy pennun hintaan.

Rekisteröidyn pennun vanhemmille on tehty rotujärjestön edellyttämät silmien ja polvien terveystarkastukset. Jolloin pennun ostaja saa varmuuden siitä, että pennun vanhemmat ovat niiltä osin terveitä.

Rekisteröidyn pennun emoa ei ole rasitettu liian tiheillä tiineyksillä. Kahden pentueen välillä on oltava vähintään 10 kuukautta, jotta pentue olisi rekisteröimiskelpoinen.

Rotujärjestön jalostusohjesääntö velvoittaa kasvattajaa rekisteröimään kaikki kasvattamansa pennut. Mikäli pennussa on sellainen vika, joka estää sen käyttämisen jalostukseen, voi kasvattaja rekisteröidä pennun ei jalostukseen (EJ) -rekisteriin. Tällöin pentu on kuitenkin rekisteröity ja puhdasrotuinen.

Vain rekisteröidyn tiibetinspanielin kanssa voi osallistua virallisiin näyttelyihin.
Eräät vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen vain rekisteröidylle koiralle.

Mistä pennun voi ostaa?

Tiibetinspanielit ry:n pentuvälitys välittää tietoja rotujärjestön jäsenkasvattajien pentueista, jotka täyttävät rotujärjestön jalostusohjesäännön vaatimukset.

Jalostusohjesääntö edellyttää, että jalostukseen käytettävät koirat on palkittu näyttelyssä. Tämä siksi, että jalostukseen käytettävät koirat olisivat ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rotumääritelmän mukaisia. Kun pentueen molemmat vanhemmat on palkittu näyttelyssä, on syntyvillä pennuilla suuremmat mahdollisuudet olla rotumääritelmän mukaisia niin ulkonäöltään kuin luonteeltaan.

Tiibetinspanielit ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA). Ohjelman mukaisesti pentueen vanhempien silmien ja polvien viralliset terveystarkastukset ovat pentueen rekisteröinnin ehto. Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria. Kaikkien tiibetinspanieleiden, myös nk. kotikoirien, terveystarkastukset ovat rotujärjestölle tärkeitä. Näiden tietojen perusteella rotujärjestö pystyy seuraamaan ja edistämään rodun terveyttä.

Mitä olisi huomioitava pennun ostossa?

Pennun ostajan olisi hyvä nähdä myös pentujen emo ja tutustua pentujen kasvuympäristöön. Ihmisten lähellä kasvanut pentu leimautuu paremmin ihmiseen ja pentu saa hyvät lähtökohdat tulevaan kehitykseensä.

Kasvattajan tulee kertoa rodussa esiintyvistä vioista ja sairauksista sekä kertoa niiden mahdollisesta esiintymisestä pennun suvussa. Kasvattajan tulee myös esittää pennun vanhempien silmien ja polvien terveystarkastustodistukset (tai näyttää tarkastustulokset Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta).

Koiran kaupasta tehdään kirjallinen kauppasopimus Suomen Kennelliiton kauppasopimuslomakkeelle.

Jalostusohjesääntö edellyttää, että kasvattaja luovuttaa pennun aikaisintaan 8 viikon ikäisenä. Vastuullinen kasvattaja tarkistuttaa koko pentueen eläinlääkärillä ennen pentujen luovutusta. Pennun ostajan tulee saada pennun mukana kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet.

Pentua ei tule ostaa säälistä, eikä käyminen pentuja katsomassa edellytä pentujen ostamista.

Mitä pentu maksaa?

Pennun hinta on ostajan ja myyjän välinen asia. Rotujärjestön pentuvälittäjältä voi tiedustella millaisessa hintahaarukassa pennun hinta liikkuu. Pentujen hinnat vaihtelevat jonkin verran mm. vanhempien menestyksen mukaan. Kasvattaja saattaa myydä halvemmalla pennun, jossa on joku sellainen vika, joka estää koiran tulevan näyttely- ja/tai jalostuskäytön.