Ohjeet - pentuvälitys ja astutetut

 

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin lähetät ilmoituksen.

Pentueet ja astutukset päivitetään listoille viikon kuluessa lomakkeen saapumisesta. Pentulistalla ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta julkaisusta. Kasvattaja, ilmoitathan kuitenkin pentuvälittäjälle jo aiemmin, jos pentue on myyty tai jos vapaana olevien pentujen määrässä on tapahtunut muutoksia. Ilmoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa pentuvälittäjälle tehtävällä erillisellä ilmoituksella.

Ilmoitukset tehdään web-lomakkeella. Lomakkeet löytyvät Yhdistys-valikosta. Tarvittaessa lomakkeet voi myös tulostaa. Ilmoituksia ei voi tehdä puhelimitse.

Lomakkeen jokainen kohta tulee täyttää huolellisesti. Jos vanhempien polvi- ja silmätarkastusten tulokset ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, kopioita niistä ei tarvitse liittää mukaan. Jos PRA3-tulos löytyy yhdistyksen sivuilla olevasta listauksesta, ei dokumenttia siitäkään tarvitse erikseen lähettää. Jos jokin edellä mainituista puuttuu netistä, lähetä kopiot tuloslomakkeesta sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Kaksoisastutuksesta astutetut-listalle ilmoitetaan nartun lisäksi molempien urosten tiedot. Tee tällöin kaksi eri ilmoitusta; kummallekin yhdistelmälle omansa.

Kaksoisastutuksesta syntynyt pentue hyväksytään pentuelistalle, kun pentujen DNA-määritys on valmistunut. Jos pentueelle todetaan kaksi isää, tee tällöin kaksi eri ilmoitusta; kummallekin yhdistelmälle omansa.

 

Pentue- ja astutetut-listoille pääsyn edellytykset


Pentuvälityksen toiminta perustuu Tiibetinspanielit ry:n jalostusohjesääntöön. Nämä edellytykset koskevat 1.1.2021 ja sen jälkeen tapahtuneista astutuksista syntyneitä pentueita, aiemmissa sovelletaan vielä edellistä jalostusohjesääntöä.

Sekä Astutetut- että Pentuelistalle hyväksyttävän pentueen on täytettävä jalostusohjesääntö seuraavasti:


1) Kasvattajan on oltava Tiibetinspanielit ry:n jäsen.

2) Polvitarkastustulokset ja silmäsairaudet

 • Pentueen vanhemmilla on oltava viralliset polvitarkastuslausunnot voimassa astutushetkellä. Polvitulokseksi lasketaan huonomman polven tulos. Jos koira on saanut toisistaan poikkeavia polvilausuntoja, on huonompi lausunto voimassa, kunnes kollegio on tarkastanut koiran.

  Patellaluksaation astetta 1 tai 2 sairastavaa koiraa voi käyttää jalostukseen yhdistettynä tervepolviseen 0/0 koiraan.  
  2-asteen polvituloksen omaavan koiran jalostuskäyttö on tarkoin harkittava ja muilta ominaisuuksiltaan sen tulee olla korkealaatuinen, ja yhdistelmän toinen osapuolen tulee olla tervepolvinen 0/0. Tarvittaessa jalostustoimikunta voi myöntää poikkeusluvan rotujärjestön jalostusohjesäännöstä. Tiibetinspanielin PEVISA-ohjelma estää koiran jalostuskäytön, jos sen patellaluksaation aste on 3.


 • Pentueen vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kuukautta vanhempi.

 • PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettua kantajaa ei saa käyttää jalostukseen lukuun ottamatta PRA3-kantajia. Jalostusyhdistelmän neljän polven sukutaulussa ei tulisi olla molemmin puolin PRA-kantajia lukuun ottamatta PRA3-kantajia. Tunnettuja PRA-kantajia ovat PRA-tapausten lisäksi koirat, joilla on sairas jälkeläinen ja koirat, joiden jommallakummalla vanhemmalla on todettu PRA.

 • Jalostusyhdistelmän toisen osapuolen tulee olla PRA3-vapaa. PRA3-kantajaa voidaan käyttää jalostukseen, jos yhdistelmän toinen osapuoli on todettu PRA3-vapaaksi.

 • Perinnöllistä kaihia sairastavaa tiibetinspanielia ei saa käyttää jalostukseen. Poikkeuksena ovat vähämerkitykselliset kaihimuodot.  EVCO:n silmätarkastuslomakkeessa kohtaan 15 ”muu” merkitty vähämerkityksellinen kaihi ei sulje tiibetinspanielia  jalostuksesta, mutta tulee huomioida jalostusvalinnassa niin, että koira tulisi yhdistää vain tervesilmäiseen parituskumppaniin.

 • Tiibetinspanielia, jolla on todettu ylimääräisiä ripsiä (distichiasis) voidaan käyttää jalostukseen  ylimääräisten ripsien osalta terveen yksilön kanssa. Tiibetinspanieleita, joilla on todettu sairauden vakava-asteinen muoto, ei saa käyttää jalostukseen. Tiibetinspanielia, jolla on  ektooppinen cilia, ei saa käyttää jalostukseen.

 • Tiibetinspanielia, jolla on todettu lievä entropium/ektropium/makrolebharon tai trichiasis, voidaan käyttää jalostukseen silmäluomiltaan terverakenteisen kanssa. Vakavista silmäluomien rakennevioista kärsivää tiibetinspanielia ei saa käyttää jalostukseen.

 • Jos tiibetinspanielilla on todettu PPM, tulisi jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi valita PPM-vapaa yksilö. Jos tiibetinspanielilla on todettu vakava PPM, sitä ei saa käyttää jalostukseen.

 • Jos tiibetinspanielilla on todettu gRD tai mRD, pitää jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi valita gRDvapaa yksilö. Jos tiibetinspanielilla on todettu tRD, sitä ei saa käyttää jalostukseen.

 • PHTVL/PHPV asteita 2 6 sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

 • Punktaatti keratiitti tai pannus -diagnoosin  saanutta tiibetinspanielia  ei saa käyttää jalostukseen. Pigmentaatio keratiitti lausunnon saanutta voidaan käyttää jalostukseen terveen yksilön kanssa.

 • Jos tiibetinspanielilla on todettu lasiaisen rappeuma, tulee toisen osapuolen olla rappeuman osalta terve.

 • Muiden, rodussa harvinaisten, silmäsairauksien osalta toimitaan SKL:n ohjeistuksen mukaan.

 

3) Nartun tulee täyttää vähintään 18 kuukautta ennen ensimmäistä astutusta. Mieluiten se kuitenkin saisi olla 2-3 -vuotias ensimmäisen pentueen syntyessä. Jalostukseen ei saa käyttää yhdeksän vuotta täyttänyttä narttua. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen.

4) Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään kymmenen kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

5) Lähisukulaisyhdistelmiä (isä/emä*jälkeläinen ss% 25, täyssisarukset ss % 25) ei tule tehdä. Tällaisista yhdistelmistä syntyviä pentuja voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin.

6) Jalostusyhdistelmissä sukusiitosprosentti ei saa nousta yli 6,25 % neljällä sukupolvella laskettuna.
Uroksen jälkeläismäärä ei saa nousta yli 86 jälkeläisen. Viimeinen pentue hyväksytään kuitenkin kokonaan.

7) Jalostukseen käytettävällä suomalaisen omistamalla uroksella tulee olla Suomen virallisesta näyttelystä laatuarvostelusta vähintään näyttelytulos erittäin hyvä.

8) Jalostukseen käytettävällä suomalaisen omistamalla nartulla tulee olla Suomen virallisesta näyttelystä laatuarvostelusta vähintään näyttelytulos hyvä. Mikäli sillä teetetään enemmän kuin yksi pentue, silläkin tulee olla laatuarvostelusta näyttelytulos erittäin hyvä.

 


9) Pentujen luovuttaminen

 • Pennut luovutetaan uusille omistajille aikaisintaan 8 viikon ikäisinä.