Selkäkuvaus ja IDD

 

SELKÄKUVAUS, mitä ja miksi

Tiibetinspanielit on hyväksytty 1.7.2019 alkaen listalle 1, jonka rodut voivat saada IDD-lausunnon.

Nykyinen jalostusohjesääntö ei edellytä jalostuskoirien selkäkuvausta. Kun tiibetinspanieleiden selkiä kuvataan, rodun selkien terveyden seuraamiseksi on tärkeää, että tieto saadaan myös välilevymuutoksista.

Kondrodystrofisilla koiraroduilla on mutaation aiheuttama raajojen pitkien luiden kasvuhäiriö, minkä johdosta näillä koirilla on tyypillinen pitkänomainen ulkomuoto ja lyhyet ja käyrät raajat.

Kondrodystrofisia koirarotuja ovat esimerkiksi mäyräkoirat, kiinanpalatsikoira, welsh corgi ja skyenterrieri. Mutaatioon liittyy taipumus selkänikamien välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen (intervertebral disc disease, IDD), joka alkaa jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Rappeutuneet välilevyt ovat alttiita vaurioille ja seurauksena on mäyräkoirahalvauksena tunnettu välilevytyrä. Sen oireet voivat vaihdella muutaman päivän kestävistä selkäkivuista täydelliseen takajalkojen halvaantumiseen. Jos välilevytyrä on kaularangan alueella, oireina ovat voimakas kaulan alueen kipu ja joskus etu- ja takajalkojen halvausoireet. Tyypillisin sairastumisikä on 4–5 vuotta.

Kondrodystrofisilla roduilla pitkälle rapeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua. Kalkkeutumistaipumuksella on perinnöllinen tausta ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin.

Koirista, joilla ei ole yhtään kalkkeutunutta välilevyä, vain harvat sairastuvat. Kalkkeutuneet välilevyt näkyvät röntgenkuvissa, mikä mahdollistaa sairauden vastustamisen röntgenseulonnan avulla. Tutkimuksissa on todettu, että välilevyt kalkkeutuvat kahteen ikävuoteen mennessä. Osa kalkkeutumista voi myöhemmin kadota ja siksi röntgenkuvauksen suositeltu ikä on 24–42 kuukautta.

Kalkkeutumien lisäksi koira saa lausunnon spondyloosista, nikamien epämuotoisuudesta sekä välimuotoisesta lanneristinikamasta. Kahden ensimmäisen ominaisuuden lausumisen alaikäraja on 24 kuukautta, ja kahden jälkimmäisen (jotka ovat synnynnäisiä ominaisuuksia) 12 kk.

Kalkkeutumien määrä arvostellaan neliportaisella asteikolla.

 

Mitä nämä kaikki lyhenteet tarkoittavat:

VA = Nikamien epämuotoisuus (Vertebral Anomaly)

LTV = Välimuotoinen lanne-ristinikama (Lumbosacral Transitional Vertebra)

SP = Spondyloosi (Spondylosis Deformans)

IDD = Kalkkeutuneet välilevyt (Intervertebral Disc Disease)

 

Kalkkeutuneet välilevyt (Intervertebral Disc Disease, IDD)

IDD 0   Ei muutoksia, puhdas

IDD1   1 - 2 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä, lievä

IDD2   3 - 4 osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä, keskivaikea

IDD3   5 tai enemmän osittain tai kokonaan kalkkeutunutta välilevyä, vaikea

 

IDD-kuvauksessa otetaan vähintään 6 röntgenkuvaa:
Vähintään 5 lateraalikuvaa = sivukuvaa (kaularanka, ”hiihtokuva” kaula- ja rintarangan liitoskohdasta, rintaranka, rinta- ja lannerangan liitoskohta sekä selällään otettu kuva lanne-ristiluualueesta (tai lonkkakuva, jossa alue näkyy).

Muissa selkäkuvissa on riittänyt 3 lateraalikuvaa (kaula-, rinta- ja lanneranka) ja lanneristiluualueen selällään otettu kuva tai lonkkakuva, jossa alue näkyy.

Omistajalle ohjeeksi:
Muistuta eläinlääkäriä kuvaushetkellä mitä lausuntoja kuvista haluat, jotta tulee varmasti otettua kaikki tarvittavat kuvat.
 

 
Kuvassa näkyy kalkkeutuneita välilevyjä (kuvan saat suuremmaksi klikkaamalla)

 

Retrogeenit CDDY ja CDPA

 

Koirilla on tunnistettu kaksi retrogeeniä, kromosomissa 12 (12-FGF4 )ja kromosomissa 18 (18-FGF4), ja ne aiheuttavat lyhytraajaisuutta . Erityisesti retrogeenillä 12-FGF4 on todettu myös yhteys kalkkeutuneiden välilevyjen esiintymiseen (IVDD) sekä lisääntyvää riskiä välilevyjen tyräytymiseen. (Batcher et al, 2019)

CDDY (12-FGF4)

* Koiria, joilla on yksi tai kaksi kopiota tästä retrogeenistä, kutsutaan kondrodystrofisiksi (CDDY).

CDDY:n esiintymisestä tiibetinspanielilla ei toistaiseksi ole tutkimustietoa. Jalostustoimikunnan aloitteesta ja kustannuksella testattiin vuonna 2022 kaksi  tiibetinspanielia, jotka olivat saaneet  selkäkuvauksessa IDD2- ja IDD3 -lausunnot.

MyDogDNA-testikittiin CDDY-geenitesti tulee mahdollisesti vuoden 2023 aikana. Kasvattajien ja omistajien toivotaan ilmoittavan CDDY-tuloksista jalostustoimikunnalle.

CDPA (18-FGF4)  

* Tämän retrogeenin aiheuttamaa lyhytraajaisuutta kutsutaan myös kondrodysplasiaksi (CDPA).

* CFA18-retrogeeni on fiksoitunut 15 rodussa. Se on lyhytraajaista ilmiasua määrittävä geeni esimerkiksi basset houndilla, kiinanpalatsikoiralla, mäyräkoirilla, tiibetinspanielilla sekä welsh corgeilla. Fiksoituminen tarkoittaa, ettei rodussa ole tästä geenistä normaalimuotoa lainkaan, vaan ainoastaan retrogeeniä.

Huom! CDPA-tulos  sisältyy tällä hetkellä MyDogDNA-testikittiin. Teetettyjen geenitestien perusteella on mahdollista, että tiibetinspanielilla voi olla myös vain yksi kopio CDPA-retrogeenistä.  Tulos löytyy Traits osiosta ->More Body Features -> Short Legs ->2 copies tai 1 copy.

Kasvattajien ja omistajien toivotaan ilmoittavan CDPA-tuloksista jalostustoimikunnalle, etenkin jos CDPA-tulos on 1 copy eli yksi kopio.

Jalostustoimikunnan yhteystiedot:

Anne Johansson 
ajohansson (at) tiibetinspanielit.fi tai anne.johansson (at) kolumbus.fi

CDDY-tulokset julkaistaan koiran omistajan ilmoittamina ja hänen luvallaan yhdistyksen nettisivustolla.

Lisätietoja: 

https://www.katariinamaki.com/l/retrogeenit-yhdesta-lyhytraajaisuus-toisesta-ennenaikainen-valilevyrappeuma/

Tiibetinspanieli 1-2022  Tiibetinspanieleiden lyhytraajaisuus, selkänikamien välilevyjen rappeutuminen ja kalkkeutuneet välilevyt