Tiibetinspanielin PEVISA-ohjelma

 

1.1.2021-31.12.2025

SKL:n JTT  on kokouksessaan 3/2020 hyväksynyt Tiibetinspanielit ry:n esittämän ja vuosikokouksen 22.2.2020 hyväksymän PEVISA-ohjelman jatkamisen seuraavalla tavalla:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Patellaluksaation raja-arvo on aste 2. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2025

Rotujärjestön anomuksesta on JTT kirjannut ulkomaisia uroksia koskevan Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen poikkeusluvan: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja silmä- ja polvitutkimusten osalta. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Koirarekisteriohjeen kohdan 7.5 vastainen. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että  uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.

Lisäksi Suomen Kennelliitolla on kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja. Nämä löytyvät linkistä:

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi/kaikkia-rotuja-koskevat-rekisterointiehdot-pevisa-ja-rotukohtaiset-erityisehdot

 

PEVISA Program for Tibetan Spaniels

Finnish Kennel Club’s board has accepted in its’ meeting on May 25th 2015 the proposed continuation of the PEVISA-program by the Finnish Tibetan Spaniel association in the following manner:

The board accepted the PEVISA-program for Tibetan Spaniels, which states that the condition for registering a newborn litter is, that both parents have at the time of mating an official and valid knee statement and eye statement which can be no older than 24 months. Examination results have no effect on registering the newborn litter.

This program is valid from 01.01.2021 - 31.12.2025.