Tiibetinspanielin PEVISA-ohjelma

 

SKL:n JTT on kokouksessaan 5/2015 hyväksynyt Tiibetinspanielit ry:n esittämän ja vuosikokouksen 28.02.2015 hyväksymän PEVISA-ohjelman jatkamisen seuraavalla tavalla:

Pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitarkastuslausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. 

Ohjelma on voimassa 01.01.2016 - 31.12.2020.

 

 

PEVISA Program For Tibetan Spaniels

Finnish Kennel Club’s board has accepted in its’ meeting on May 25th 2015 the proposed continuation of the PEVISA-program by the Finnish Tibetan Spaniel association in the following manner:

The board accepted the PEVISA-program for Tibetan Spaniels, which states that the condition for registering a newborn litter is, that both parents have at the time of mating an official and valid knee statement and eye statement which can be no older than 24 months. Examination results have no effect on registering the newborn litter.

This program is valid from 01.01.2016 - 31.12.2020.