Käyttäytymisen jalostustarkastus ja tiibetinspanielin ihanneprofiili

 

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili tiibetinspanielille on hyväksytty Kennelliitossa, ja sen käyttöönottopäivämäärä oli 14.8.2023. 

Tammikuun kasvattajawebinaarin jälkeen jalostustoimikunta viimeisteli ihanneprofiilin ja se on julkaistu Kennelliiton ja rotujärjestön sivuilla. Kun rodulle on laadittu ihanneprofiili, rotujärjestö voi järjestää käyttäytymisen jalostustarkastuksen joko yksin tai yhteistyössä jonkin toisen rotujärjestön kanssa. Käyttäytymisen jalostustarkastukset ovat kaikille roduille avoimia, joten estettä osallistua käyttäytymisen jalostustarkastuksiin ei ole ollut ilman ihanneprofiiliakaan, mutta etusija on aina järjestävien rotujärjestöjen roduilla.

 

Jalostustarkastukset

Kennelliiton jalostustarkastuksia ovat käyttäytymisen jalostustarkastus ja ulkomuodon jalostustarkastus. Kennelliiton jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin.

 Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin.

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Tarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin.

 

Ihanneprofiili ja tulos

Ihanneprofiili on muodostettu antamalla jokaiselle arvostelukohdalle koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Koodi siis kertoo, onko kyseinen tapa toimia tai tietty rakenneominaisuus juuri tälle rodulle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä. Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavat ja hylkäävät ominaisuudet tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Käyttäytymisen ihanneprofiilissa hylkääviä kohtia tulee olla ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot.

  

Kirjain- ja värikoodit:

 

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen osa-alueet ja tulokset

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen osa-alueet ovat

  1. Ihmisen kohtaaminen
  2. Käsiteltävyys
  3. Jahtaaminen
  4. Aktiivisuus/passiivisuus
  5. Vieras koira
  6. Epätavalliset alustat
  7. Ihmisjoukko
  8. Äänet

 

Kennelliiton sivuilla on lisätietoja sekä video käyttäytymisen jalostustarkastuksen sisällöstä.

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen tulos tulee näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tarkastuksen lopputulos on joko hyväksytty, suoritettu, hylätty tai keskeytetty. Tulos on hyväksytty, jos koira läpäisee tarkastuksen ja rodulla on voimassa oleva ihanneprofiili. 

Tiedonkeruun kannalta on hyödyllistä saada tarkastustuloksia myös sellaisista koirista, joita ei itseään olla käyttämässä jalostukseen.

Nyt laadittu ihanneprofiili ei ole muuttumaton, vaan sitä voidaan päivittää tarvittaessa.


Lähde: Kennelliitto

 

Tiibetinspanielin ihanneprofiili

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen lomake