Jalostus - Breeding

 

Tiibetinspanielit ry:n tarkoituksena  on edistää rekisteröityjen  puhdasrotuisten tiibetinspanieleiden jalostusta, ohjata jäseniään  vastuulliseen koiranpitoon ja kasvattamaan koiriaan oikein, seurata ja toteuttaa tiibetinspanieleihin liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä toimia tiibetinspanieleiden harrastajien yhdyssiteenä.

Tiibetinspanielit ry:n jalostusasioita hoitaa jalostustoimikunta, joka toimii rotujärjestön hallituksen alaisuudessa.  Jalostustoimikunnan tehtävät on määritelty rotujärjestömme jalostusohjesäännössä. Niitä ovat mm. jalostusneuvonta, jalostustoimintaan liittyvän tiedon kerääminen, tilastoiminen ja julkaiseminen, rodun kehityksen ja  terveyden seuraaminen, pentuvälitys sekä rodun jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen.

Jalostustoimikunta noudattaa tehtävässään Suomen  Kennelliiton ohjeita rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille.