Tiibetinspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous

 
Aika: Sunnuntai 24.2.2019 klo 13:00
Paikka: ABC Palokka Jyväskylä, kokoustila, Palokanorsi 10, 40270 Palokka

Jäsenten ilmoittautuminen ja jäsenyyden toteaminen alkaa klo 12:30


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. Kokouksen avaus.
  2. Kokouksen järjestäytyminen;
      a) puheenjohtajan valitseminen
      b) sihteerin valitseminen
      c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
      d) kahden ääntenlaskijan valitseminen
  3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  5. Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.
  7. Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.
  8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.
  9. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimintakaudelle.
  10. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.
  11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  12. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
  13. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon.
  14. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n yleiskokoukseen
  15. Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuoroisten tilalle.
  16. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten esittämät asiat, jotka jäsenet ovat kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet vuosikokouksen käsiteltäväksi.
  17. Kokouksen päättäminen.

   

 2. Vuoden 2018 pistekilpailun palkintojen jako


Tervetuloa

Tiibetinspanielit ry:n hallitus