Tiibetinspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous

 
Aika: Sunnuntai 25.2.2018 klo 13:00
Paikka: Kahvila-Ravintola la Kar de Mumma, Keskustie 2, 19600 Hartola
Jäsenten ilmoittautuminen ja jäsenyyden toteaminen alkaa klo 12:30


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. Kokouksen avaus.
  2. Kokouksen järjestäytyminen;
       a) puheenjohtajan valitseminen
       b) sihteerin valitseminen
       c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
       d) kahden ääntenlaskijan valitseminen
  3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  5. Käsitellään hallituksen 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 2016 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2016.
  7. Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
  8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 2017 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.
  9. Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.
  10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.
  11. Päätetään talousarviosta kuluvalle toimintakaudelle.
  12. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.
  13. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
  14. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  15. Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
  16. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliito ry:n valtuustoon.
  17. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n yleiskokoukseen.
  18. Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuoroisten tilalle.
  19. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten esittämät asiat, jotka jäsenet ovat kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet vuosikokouksen käsiteltäväksi.
  20. Kokouksen päättäminen.

 2. Vuoden 2017 pistekilpailun palkintojen jako


Tervetuloa

Tiibetinspanielit ry:n hallitus