Tiibetinspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous

 
Aika: Lauantai 27.2.2016 klo 13:00
Paikka: ABC-liikennemyymälä Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere
Jäsenten ilmoittautuminen ja jäsenyyden toteaminen alkaa klo 12:45


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.   1)  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2.   2)  Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
 3.   3)  Hyväksytään kokouksen esityslista
 4.   4)  Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 5.   5)  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta
 6.   6)  Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä
 7.   7)  Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista tai kulukorvauksista kuluvalle vuodelle
 8.   8)  Päätetään talousarviosta kuluvalle toimikaudelle
 9.   9)  Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle
 10. 10)  Valitaan kahdeksi toimikaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 11. 11)  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. 12)  Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 13. 13)  Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon
 14. 14)  Valitaan edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n yleiskokoukseen
 15. 15)  Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuoroisten tilalle
 16. 16)  Käsitellään jäsenten esittämät asiat, jotka jäsenet ovat kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet vuosikokouksen käsiteltäväksi

  Vuoden 2015 pistekilpailun palkintojen jako


Tervetuloa

Tiibetinspanielit ry:n hallitus