PRA3-testi - PRA3-test

 

Testilaboratoriot:

 

1) Genoscoper/MyDogDNA

Tiibetinspanielit ry:n jäsenille -20 % alennus MyDogDNA-testistä (testipaketti sis. PRA3-testin). Alennus voimassa toistaiseksi.

Jäsenlehden 1/2019 takakannesta löytyy alennukseen vaadittava numerosarja.

Lisätietoa ja tilausohjeet >>

  

2) AHT, Englanti

http://www.ahtdnatesting.co.uk/

  

3) Movet Laboratoriopalvelut

https://www.movet.fi/

 

Testien tulokset ilmoitetaan Taru Heinäselle, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
Lähetä laboratoriosta saamasi vastaus pdf-tiedostona

 

 

Tiibetinspanieleiden terveys- ja käyttäytymiskysely 2019

 

Kyselyyn vastaaminen ei edellytä Tiibetinspanielit ry:n jäsenyyttä.

Terveys- ja käyttäytymiskyselyn avulla kerätään tietoa tiibetinspanieleiden terveydestä, sairauksista ja rakenteellisista vioista. Kyselyssä kartoitetaan myös omistajien näkemyksiä rodun käyttäytymisen piirteistä. Jalostustoimikunta käyttää tietoja rodun terveystilanteen kartoittamiseen ja siten perinnöllisten sairauksien vastustamiseen ja jalostuksen tavoiteohjelman laatimiseen.

Vastaukset käsitellään nimettöminä ja yksittäisiä koirakohtaisia tietoja ei julkaista. Ne jäävät ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon. Tuloksia julkaistaan ainoastaan yhteenvetotilastoina.

 

Jos sinulla on useampia tiibetinspanieleita, täytäthän jokaisesta oman lomakkeen.

Käyttäytymisessä erotellaan ainoana koirana ja kahden tai useamman koiran laumassa elävät koirat kysymysten perusteella - kysymykset ovat silti samat. Olethan tarkkana, kumpaan ryhmään koirasi kuuluu.

Koiran kuolinsyy ja elinikä ovat myös erittäin tärkeitä tietoja koirien terveyden kartoittamisessa, joten lomake kannattaa täyttää myös jo edesmenneistä tiibetinspanieleista. Terveenkin koiran tiedot ovat tärkeitä!

Vastausaikaa on toukokuun 2019 loppuun asti.

 

Kyselyyn pääset tästä >>

Jalostustoimikunta tiedottaa -
Breeding Committee News

 

 

Tiibetinspanielin lisääminen IDD-rotujen listalle

Suomen Kennelliiton JTT:n päätös 13.2.2019
(25.3.2019) 

 

 

Kyynärnivelten kasvuhäiriöiden ohjeen päivittäminen 

(25.8.2018)

Suomen Kennelliitto on kokouksessaan 16.8.2018 (11/2018) hyväksynyt kyynärnivelten kasvuhäiriöiden päivitetyn ohjeen.

Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohjeen päivitykseen liittyy lista roduista, joille ei ole tarkoituksenmukaista antaa kyynärnivelen dysplasialausuntoja. Näillä roduilla ensisijainen ongelma on kyynärnivelen inkongruenssi. Kyseisten matalaraajaisten rotujen kohdalla kyynärniveldysplasialausunto antaa pahimmillaan täysin harhaanjohtavaa tietoa koiran kyynärnivelen terveydestä. 

Lista roduista, joille 1.1.2019 alkaen ei anneta kyynärniveldysplasialausuntoja:
kaikki bassetit, lukuunottamatta basset houndia
dreeveri
kiinanpalatsikoira
lhasa apso
länsigöötanmaanpystykorva
mäyräkoirat
shih tzu
skyenterrieri
tiibetinspanieli

Lista roduista, joille ei 1.1.2020 alkaen anneta kyynärniveldysplasialausuntoja:
welsh corgi pembroke
welsh corgi cardigan

 

 

  

DNA-työryhmän  päätös 7.5.2018  tiibetinspanieleiden PRA3-testin tulosten tallentamisesta Jalostustietojärjestelmään

(3.6.2018)

Tiibetinspanielit ry anoi ensimmäisen kerran PRA3-testin tuloksia virallisiksi vuonna 2017, mutta silloin DNA-työryhmä päätti, että toistaiseksi tiibetinspanieleiden PRA3-testiä ei oteta tallennettavaksi. Testiä tarjoava laboratorio ei kuulunut Kennelliiton yhteistyölaboratorioihin, joten tuloksia ei olisi saatu tallennettua sähköisesti. Mikäli tilanne muuttuisi PRA3-testiä tarjoavien laboratorioiden osalta tai testiä tarjoava laboratorio tulisi Kennelliiton yhteistyölaboratorioksi, asia otettaisiin uudelleen käsittelyyn. 

Tämän jälkeen  PRA3 -geenitesti on tullut saataville Genoscoperiin, joten Tiibetinspanielit ry teki uuden anomuksen DNA-työryhmälle helmikuussa 2018.

DNA-työryhmän päätös 7.5.2018 (2/2018):

DNA-työryhmä päätti esittää jalostustieteelliselle toimikunnalle, että tiibetinspanielin PRA3-geenitestin DNA-tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin, kun seuraavassa vaiheessa uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.

 

 

Suomen Kennelliiton DNA-työryhmän päätös 27.2.2017 (1/2017):

(23.3.2017)

DNA-työryhmä päätti, että toistaiseksi tiibetinspanieleiden PRA3-testiä ei oteta tallennettavaksi. Testiä tarjoava laboratorio ei kuulu Kennelliiton yhteistyölaboratorioihin, joten tuloksia ei saada tallennettua sähköisesti. Mikäli tilanne muuttuu PRA3-testiä tarjoavien laboratorioiden osalta tai testiä tarjoava laboratorio tulee Kennelliiton yhteistyölaboratorioksi, asia otetaan uudelleen käsittelyyn.
(Päätös tullut Tiibetinspanielit ry:n tiedoksi 14.3.2017)

Anomuksen laatimisen jälkeen PRA3-testi on tullut saataville myös Kennelliiton yhteistyölaboratorion Genoscoperin MyDogDNA-testikitin osana. Jalostustoimikunta on ollut yhteydessä DNA-työryhmän sihteeriin, joka ehdottaa uuden anomuksen laatimista Genoscoperin PRA3-testitulosten virallistamiseksi. 

Pöytäkirjan ote >>

 

 

Tiibetinspanieleiden munuaissairauksista

 (Tiedote julkaistu 22.8.2016)

Munuaissairaudet ovat eräs yleisimmistä kissojen ja koirien sairauksista. Munuaissairauksiin on useita syitä, mm. perinnölliset tekijät, infektiot, haitalliset kemikaalit ja ravitsemukselliset tekijät. Usein ei syytä edes voida saada selville. Munuaissairauden oireita ovat ruokahaluttomuus, lisääntynyt juominen, lisääntynyt virtsaaminen tai virtsaamiskyvyttömyys, huono karvapeite, alakuloisuus ja oksentelu. Oireet voivat ilmaantua yhtäkkiä tai kehittyä hiljakseen pidemmän ajan kuluessa. Munuaissairauden paljastavat koiran koholla olevat munuaisarvot ja/tai ultraäänitutkimuksessa todetut muutokset munuaisissa.

Tiibetinspanieleilla on todettu progressiivista nefropatiaa (PNP) tai renaalista dysplasiaa, jota nimitystä tästä sairaudesta myös käytetään. Tällöin munuaiset ovat synnynnäisesti alikehittyneet, ja sairaus johtaa kuolemaan.

Munuaissairauksien yleisyydestä tiibetinspanieleilla ei ole tarkkaa tietoa, joten  Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikunta haluaa selvittää niiden yleisyyttä rodussa. Tästä syystä jalostustoimikunta on päättänyt, että munuaissairauteen alle 6-vuotiaana kuolleen tiibetinspanielin kuolinsyyn selvityskuluista tai sen munuaisen tutkimuksesta  korvataan omistajalle enintään 150 €.

Edellytyksenä korvauksen saamiseksi on, että

 • koira toimitetaan ruumiinavaukseen Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologiaan tai Eviraan, tai koiran munuainen on lähetetty tutkittavaksi Ruotsiin Biovetiin.
 • koirasta on otettu verinäyte ennen lopetusta koiragenetiikan tutkimusryhmälle (Lohen ryhmä), mikäli mahdollista.

Korvaus maksetaan omistajalle, kun

 • kopio kuolinsyyn selvityksestä tai Biovetin lausunnosta on toimitettu jalostustoimikunnalle.
 • kopio maksetusta laskusta on toimitettu jalostustoimikunnalle.
 • koiran kuolinsyy on julkaistu Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmässä.
 • omistaja on antanut suostumuksensa koiran kuolinsyyn julkaisemisesta myös rotujärjestön Diagnosoidut munuaisdysplasiatapaukset –listalla, jos munuaissairaus on todettu myös  ruumiinavauksessa tai munuaisen tutkimuksessa.

Mikäli koiran omistaja ei ole Kennelliiton jäsen tai häneltä puuttuvat SKL:n Omakoira-tunnukset, jotka vaaditaan koiran kuolinsyyn tallentamiseksi, kuolinsyy voidaan tallentaa Kennelliitossa omistajan suostumuksella. Vaadittava lomake suostumukseen löytyy myös Tiibetinspanielit ry:n sivustolta, ja se tulee toimittaa täytettynä jalostustoimikunnan sihteerille, joka toimittaa sen Kennelliittoon.

 

Diagnosoidut munuaisdysplasiatapaukset

Niiden tiibetinspanieleiden, joilla on todettu PNP tai renaalinen dysplasia, vanhemmat on aiemmin nimetty PNP-kantajiksi. Tämä on perustunut shih tzuilla vuonna 1990 tehtyyn tutkimukseen ja sen raporttiin, jonka mukaan shih tzuilla voitiin näyttää toteen oletus, että sairaudella on yksinkertainen resessiivinen periytyvyys eli sairastuneen koiran on pitänyt periä sairauden aiheuttava geeni molemmilta vanhemmiltaan.  Munuaissairauksien periytymistapa kuitenkin vaihtelee eri roduilla.

Tiibetinspanielit ry:n sivustolla julkaistun PNP-listan otsikko muutetaan muotoon DIAGNOSOIDUT MUNUAISDYSPLASIATAPAUKSET. Koska toistaiseksi nykyisen tutkimustiedon mukaan munuaissairauksien periytymistapaa ei tiibetinspanieleilla tunneta, sukutauluihin ei voida nimetä munuaissairauden kantajia. Kantaja-käsite poistetaan jo julkaistuista sukutauluista.

Tällä halutaan kannustaa munuaissairauteen sairastuneiden tiibetinspanieleiden omistajia ilmoittamaan koiransa sairaudesta avoimesti. Munuaissairauteen sairastunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Muissa tapauksissa tulee välttää yhdistämästä jalostuksessa koiria, joiden suvuissa on todettu munuaissairauksia.

Vuosina 1982-2016 on julkaistu tiedot 42 tiibetinspanielin PNP:sta/renaalisesta dysplasiasta. Näistä tapauksista neljä on suomalaisia tiibetinspanieleita, vuosilta 2003, 2005, 2014 ja 2016. Lisäksi on viime aikoina ilmennyt muita, vielä varmistamattomia epäiltyjä tapauksia.

Hannes Lohen (Koirangeenit.fi) tutkimusryhmän yhtenä tutkimusprojektina on koirilla nuorella iällä ilmenevän munuaissairauden (juveniili nefropatia) perinnöllinen tausta. Tutkimuksessa verrataan terveiden ja sairaiden koirien perimiä, jotta sairautta aiheuttava geenivirhe löytyisi.  Yhdessä pentueessa ilmenneiden kahden munuaissairauteen sairastuneen tiibetinspanielipennun perusteella käynnistyi  tutkimus 2015. Tutkimuksen toivotaan tuottavan tietoa PNP:n/renaalisen dysplasian periytymistavasta tiibetinspanieleilla.

Tiibetinspanielit ry:n sivustolla on julkaistu artikkeli Progressiivinen nefropatia (PNP) – monen koirarodun synnynnäinen munuaissairaus vuodelta 2004, jossa on lisää tietoja ruotsalaisesta munuaissairauksia koskevasta tutkimuksesta.

Ohjeet verinäytteen toimittamiseen löytyvät osoitteesta www.koirangeenit.fi. Ohjeet kuolinsyyn selvittämiseen Helsingin yliopistolla löytyvät samasta osoitteesta kohdasta Osallistuminen ja Evirassa  osoitteesta www.evira.fi/elaimet kohdasta Eläinten terveys ja eläintaudit. Lisätietoja munuaisen lähettämiseksi  Biovetiin www.biovet.se kohdasta För kunder ja edelleen Anvisningar histopatologi.

 

 


 

Tiedote

(24.5.2016)

Jos koiranpentusi / nuori koira kuolee yllättäen itsestään ja kuolinsyystä on epäselvyyttä, voi omistaja lähettää koiran joko suoraan tai hoitavan eläinlääkärin kautta tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Usein tieto kuolinsyystä helpottaa omistajaa sekä antaa arvokasta tietoa koiran kasvattajalle.

Kennelliiton Omakoira-palvelussa omistaja voi ilmoittaa koiran kuolemasta ja sen syystä, joka tallentuu koiran tietoihin ja Jalostustietojärjestelmään. Antamalla tiedot omistaja voi auttaa rodun terveysominaisuuksien jalostamista.

Teksti: Kennelliitto

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/harrastuselainten-hyvinvointi-ja-terveys/ 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/naytteenotto--ja-lahetysohjeet/naytteiden-lahettaminen-ruumiinavaukseen/

http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/kuolinsyyn-selvitys-helsingin-yl/ 

 

 


 

DNA-TESTIT JA KENNELLIITTO
Jalostusneuvojien neuvottelupäivä 9.11.2013

1.1.2014 voimaan tullut ohje DNA-testeistä


Jalostusneuvojien neuvottelupäivässä Kirsi Sainio tiedotti Kennelliiton tänään avautuneista uusista nettisivuista, joilla julkaistaan Kennelliiton hallituksen 3.10.2013 hyväksymät DNA-tutkimuslomake ja tutkimusohje. Uusi  DNA-ohje tulee voimaan 1.1.2014, ja siinä määritellään Kennelliiton virallisesti hyväksymien geenitestien ominaisuudet. Näiden geenitestien tulokset tullaan kirjaamaan Jalostustietojärjestelmään. Jalostustietojärjestelmään kirjaaminen merkitsee myös sitä, että geenitestejä voidaan jatkossa ottaa mukaan rotujen PEVISA-ohjelmiin.

Vuoden 2014 alusta DNA-testien näytteenotto-oikeuksia laajennetaan.  Jatkossa näytteitä saavat ottaa eläinlääkäreiden lisäksi myös näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäytteet) sekä Kennelliiton hyväksymien DNA-laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa). Laboratoriot määrittelevät, millaisia näytteitä tulee lähettää, esimerkiksi AHT  ottaa vastaan vain poskisolunäytteitä.

Näytteenoton yhteydessä täytetään Kennelliiton hyväksymä lähete tai vastaavat tiedot Kennelliiton sähköiseen järjestelmään. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty.  Myös mahdollisessa ulkomaisen laboratorion toimittamassa testipakkauksen lähetteessä ja koiran tuloksessa tulee olla näkyvissä koiran tunnistusmerkintä. Tunnistusmerkintä on tarkastettava näytteenottohetkellä. Jos näytepakkauksen tilaa koiranomistaja itse ja ottaa näytteen itse, tulos ei ole virallinen, koska sirutunnistetta ei voi itse tarkistaa.

Jalostustietojärjestelmään tallennettavaksi hyväksyttävän testin tutkimustulosten tulee olla verifioitu ja esitetty tieteellisessä julkaisussa. Testin hyväksymisestä tallennettavaksi päättää Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta DNA-työryhmän tai rotujärjestön anomuksesta. Rotujärjestön on siis anottava testin virallistamista. Päätöksen tulosten tallentamisesta, tallentamisen aloittamisesta ja testiä suorittavan laboratorion hyväksymisestä tekee siis Kennelliiton Jalostieteellinen toimikunta. PRA3-testin osalta puuttuu vielä kirjallinen tutkimusraportti, joten rotujärjestö tulee mitä ilmeisimmin olemaan yhteydessä AHT:hen kuten ruotsalaisetkin tiibetinspanieliharrastajat. PRA3-mutaatiohan löydettiin osana Louise Downin väitöskirjatyötä. Tällä hetkellä siis PRA3-testi on epävirallinen, eivätkä Suomen Kennelliitto ja Svenska Kennelklubben tallenna sen tuloksia järjestelmiinsä, sillä menettelytavat näissä maissa ovat samat. Tanskassa DKK  sen sijaan tallentaa tulokset. 

Kun testi hyväksytään tallennettavaksi, on mahdollisuus siirtymäkauteen, jona aikana voidaan tallentaa aiemmin tehtyjä epävirallisia tuloksia. Näissäkin on pystyttävä osoittamaan, että koiran tunnistusmerkintä on asianmukaisesti tarkastettu näytteenottohetkellä. Jatkoa ajatellen kannattaa siis ehdottomasti PRA3-näytteenoton yhteydessä pyytää eläinlääkäriltä todistus siitä, että koiran tunnistemerkintä on virallisesti tarkastettu. Jos näyte on jo otettu, kannattaa pyytää  näytteen ottaneelta eläinlääkäriltä todistus tunnistusmerkinnän tarkastamisesta mahdollisimman pian ja säilyttää se jatkoa ajatellen.

Kennelliitossa tarkoituksena on, että tulevaisuudessa laboratorio tallentaa tutkimustuloksen suoraan, kun lähete on tehty asianmukaisesti, sirumerkintä tarkastettu ja omistaja on antanut luvan tallentamiseen. Sähköinen tallennus on alkamassa polveutumismääritysten ja DNA-tunnisteiden osalta.  DNA-testien tulokset tullaan tallentamaan järjestelmään mutaatiokohtaisesti. Tulokset voidaan samanaikaisesti tai myöhemmin tallentaa kaikkien pohjoismaisten kennelliittojen tietokantoihin.  Tarkoituksena on myös  koota PKU:n yhteispohjoismainen tietokanta. Jo nyt ylläpidetään yhteistä virallista DNA-tutkimusten listaa, jossa oli nähtävillä myös muiden muassa PRA3-testi ja se, että DKK tallentaa tulokset.

Tarkemmat ohjeet ovat luettavissa Kennelliiton uudistuneilta sivuilta. Jalostusneuvojien neuvottelupäivän kuulumisista lisää lehdessä.                                         
                                                                                                                                    Anna-Maria Melkas

 

 


  

ETENEVÄ VERKKOKALVON SURKASTUMA TIIBETINSPANIELELILLA  (23.9.2013)

AHT:n tiedote, elokuu 2013 
Lähde: Animal Health Trust 
http://www.aht.org.uk/cms-display/genetics_pra3TS.html
Käännös: Anna-Maria Melkas

 

Etenevä verkkokalvon surkastuma (PRA) on hyvin tunnettu perinnöllinen sairaus, jolle monet koirarodut ovat altistuneet. Sairaudelle on tyypillistä molemminpuolinen verkkokalvon surkastuminen, joka aiheuttaa etenevän näön menetyksen kulminoituen täydelliseen sokeutumiseen. Mitään hoitokeinoa ei ole olemassa PRA:lle, jonka useat vakavat geneettiset selvästi erotettavat muodot ovat tunnistettavissa, ja joista jokaisen aiheuttaa erilainen mutaatio tietyssä geenissä. PRA:n eri muodot ovat tyypillisesti rotukohtaisia, kliinisesti sairailla saman rodun koirilla on tavallisesti samanlainen mutaatio. Kliinisesti sairailla erirotuisilla koirilla, kuitenkin, on tavallisesti erilainen mutaatio, vaikkakin samoja PRA-mutaatioita voi esiintyä myös eri roduissa.

Tunnistettu mutaatio

Kennel Club Genetics Centren geneetikot Animal Health Trustissa ovat tunnistaneet mutaation, joka aiheuttaa etenevän verkkokalvon surkastuman (PRA:n) muodon tiibetinspanieleilla. Kutsumme tätä sairauden muotoa PRA3:ksi erottaaksemme sen muista, geneettisesti erilaisista PRA:n muodoista, jotka eri mutaatiot aiheuttavat. PRA3-mutaation arvioidaan aiheuttaneen suunnilleen kaksi kolmannesta (2/3) niistä tiibetinspanieleiden PRA-tapauksista, joita tutkimme tutkimuksemme yhteydessä. Mutaatio tai mutaatiot, jotka aiheuttavat jäljelle jäävän kolmasosan (1/3) tapauksista, jäävät tuntemattomiksi ja sen vuoksi niitä ei voida saada selville tämänhetkisellä PRA-testillä.

PRA3 –mutaatio on resessiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että koiran tulee periä kaksi mutaation kopiota sairastuakseen kliinisesti PRA:han. PRA3 on aikuisiällä alkava sairaus, ja kliiniset oireet voidaan tavallisesti havaita silmäeläinlääkärin tarkastuksessa 4-7 vuoden iässä. Tämänhetkisen arvion mukaan jopa 25 % tiibetinspanieleista kantaa yhtä kopiota PRA3 –mutaatiosta, mutta niille ei kehity PRA:ta, kun taas 3 % :lla tiibetinspanieleista on kaksi kopiota mutaatiosta, ja niille sen vuoksi kehittyy PRA. Kuitenkin, nämä arviot perustuvat niihin näytteisiin, joita AHT:hen [Animal Health Trustiin] toimitettiin tutkimustarkoituksessa, ja ovat siksi epätodennäköisiä edustamaan koko tiibetinspanielikantaa.  Vuoden 2013 jälkipuoliskon aikana AHT tekee yhteistyötä Kennel Clubin (KC) kanssa tutkiakseen satunnaisotannan KC:n rekisteröimistä tiibetinspanieleista määrittääkseen mutaation yleisyyden tarkemmin.

DNA-testi PRA3-mutaation toteamiseksi tuli saataville 8. heinkäkuuta 2013. Kasvattajat, jotka käyttävät testiä, tulevat saamaan tuloksen, joka määrittää heidän koiransa kuulumaan johonkin seuraavista kategorioista:

VAPAA: näillä koirilla on kaksi normaalia DNA-kopiota. Vapaille koirille ei kehity PRA3-mutaation aiheuttamaa PRA:ta, vaikka emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että niille kehittyisi PRA aiheutuen jostakin muusta mutaatiosta, jota ne saattavat kantaa ja jota emme voi saada selville tässä testissä. 

KANTAJA: näillä koirilla on yksi kopio mutaatiota ja yksi normaali DNA-kopio. Näille koirille ei itselleen kehity PRA3-mutaation aiheuttamaa PRA:ta, mutta ne siirtävät mutaation noin 50 %:lle jälkeläisistään. Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että niille kehittyisi PRA aiheutuen jostakin muusta mutaatiosta, jota ne saattavat kantaa ja jota emme voi saada selville tässä testissä. 

GENEETTISESTI SAIRAS: näillä koirilla on kaksi kopiota PRA3-mutaatiosta, ja niille kehittyy elinaikanaan lähes varmasti PRA. 

Ohjeistus

Mutaatio on resessiivinen, mikä merkitsee sitä, että kaikkia koiria voidaan käyttää jalostukseen turvallisesti, mutta kantajat ja geneettisesti sairaat tulee yhdistää ainoastaan testattuihin, vapaisiin koiriin. Noin puolet mistä tahansa pentueesta, jonka toinen vanhemmista on kantaja, tulee olemaan kantajia, ja mikä tahansa sellaisen pentueen yksilö tulee DNA-testata ennen jalostuskäyttöä, jotta sopiva jalostuskumppani voidaan valita.  

On suositeltavaa tutkituttaa kaikkien jalostuskoirien silmät silmäeläinlääkärillä ennen jalostuskäyttöä ja läpi niiden elämän, ainakin yksi tutkimus vielä koiran ollessa vähintään 8-vuotias, jotta muiden mutaatioiden aiheuttamat PRA-tapaukset voidaan saada selville ja vasta ilmenneet sairaudet voidaan tunnistaa. 

Usein kysytyt kysymykset

Jos teillä on kysymyksiä koskien PRA-testiä, olkaa hyvä ja katsokaa, josko löydätte vastauksen FAQs listaltamme.

http://www.aht.org.uk/cms-display/faq.html

 


 

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TIEDOTE KOSKIEN PRA3-TESTIÄ

Vaikka AHT:n tiedote ei aseta rajoitteita PRA-kantajien tai sairaiden tiibetinspanieleiden jalostuskäytölle, Tiibetinspanielit ry:n Jalostusohjesääntö rajoittaa em. koirien jalostuskäyttöä.

Ote Tiibetinspanielit ry:n voimassa olevasta Jalostusohjesäännöstä:

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymän eläinlääkärin virallisesti silmätarkastama, eikä se saa osoittaa perinnöllisten silmäsairauksien oireita. Silmätarkastus on tehtävä ennen astutusta eikä se saa olla 24 kuukautta vanhempi. Tiibetinspanieleiden toivotaan osallistuvan silmätarkastukseen vielä veteraani-ikäisenäkin.

PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettua PRA-kantajaa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettuja PRA-kantajia ovat PRA-tapausten lisäksi koirat, joilla on sairas jälkeläinen ja koirat, joiden jommallakummalla vanhemmalla on todettu PRA.

Kasvattajan tulisi tarkoin harkita, käyttääkö hän tunnetun PRA-kantajan jälkeläisiä tai sisaruksia jalostukseen.  

Suunnitteilla olevan pentueen neljän sukupolven sukutaulussa ei tulisi olla tunnettuja PRA-kantajia molempien vanhempien takana.

PRA:n resessiivisen periytymisen vuoksi toivotaan mahdollisimman monien tiibetinspanieleiden osallistuvan silmätarkastuksiin. Vaikka koiraa ei käytettäisi jalostukseen, eikä sen näössä olisi ongelmia, kannattaa sille tehdä virallinen silmätarkastus neljän ikävuoden jälkeen.

 

 PRA3-testi

 • Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikunta suosittelee  tiibetinspanieleiden PRA3-testausta. PRA3-testiä suositellaan etenkin, jos koiralla esiintyy PRA-sairaita tai tunnettuja PRA-kantajia neljän sukupolven sukutaulussa.

 • Jos koiran silmätarkastuksessa sen todetaan tai epäillään sairastavan PRA:ta, jalostustoimikunta suosittelee sen PRA3-testausta. Testin yhteydessä tulee mainita todetusta tai epäillystä PRA:sta.

 • Vaikka PRA:ta sairastava koira todettaisiin PRA3-vapaaksi, on mahdollista, että se sairastaa jonkin toisen mutaation aiheuttavaa PRA:ta.

 • Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikuntaa alkaa julkaista PRA3-testattujen koirien tulokset Tiibetinspanielit ry:n nettisivustolla. Virallinen testitulos tulee lähettää jalostustoimikunnalle sähköpostiosoitteeseen aleegen(at)tiibetinspanielit.fi

 • Tarvittaessa jalostustoimikunta tulee tarkentamaan ohjeita.

 Progressive Retinal Atrophy (PRA3) in Tibetan Spaniels  (20.8.2013)

Progressive Retinal Atrophy in Tibetan Spaniels

Progressive Retinal Atrophy (PRA) is a well-recognised inherited condition that many breeds of dog are predisposed to. The condition is characterised by bilateral degeneration of the retina which causes progressive vision loss that culminates in total blindness. There is no treatment for PRA, of which several genetically distinct forms are recognised, each caused by a different mutation in a specific gene. The various forms of PRA are typically breed-specific, with clinically affected dogs of the same breed usually sharing an identical mutation. Clinically affected dogs of different breeds, however, usually have different mutations, although PRA-mutations can be shared by several breeds.

Mutation Identified

Geneticists at the Kennel Club Genetics Centre at the Animal Health Trust have discovered a mutation that causes a form of progressive retinal atrophy (PRA) in Tibetan Spaniels. We are calling this form of the disease PRA3 to distinguish it from other, genetically distinct, forms of PRA that are caused by different mutations. The PRA3 mutation accounts for approximately two thirds (2/3) of Tibetan Spaniel PRA cases that we investigated during our research. The mutation(s that cause PRA in the other third (1/3) of cases remain(s) unknown and cannot therefore be detected by any DNA test at present.

The PRA3 mutation is recessive, meaning a dog needs to inherit two copies of the mutation to be clinically affected with PRA. PRA3 is a late-onset condition and clinical signs can usually be detected by an ophthalmologist from 4-7 years of age. Current estimates suggest that up to 25% of Tibetan Spaniels carry a single copy of the PRA3 mutation, but will not develop PRA, while 3% of Tibetan Spaniels have 2 copies of the mutation and will therefore develop PRA. However, these estimates are based on samples submitted to the AHT for the purposes of research and are unlikely to be representative of all Tibetan Spaniels. During the latter half of 2013 the AHT will collaborate with the Kennel Club (KC) to screen a random subset of KC registered Tibetan Spaniels to determine the mutation frequency more accurately.

A DNA test for PRA3 will become available from the Animal Health Trust July 8th, 2013. Breeders using the test will be sent results identifying their dog as belonging to one of three categories:

CLEAR: these dogs have two normal copies of DNA. Clear dogs will not develop PRA as a result of the PRA3 mutation, although we cannot exclude the possibility they might develop PRA due to other mutations they might carry that are not detected by this test.

CARRIER: these dogs have one copy of the mutation and one normal copy of DNA. These dogs will not develop PRA themselves as a result of the PRA3 but they will pass the mutation on to approximately 50% of their offspring. We cannot exclude the possibility that carriers might develop PRA due to other mutations they might carry that are not detected by this test.

GENETICALLY AFFECTED: these dogs have two copies of the PRA3 mutation and will almost certainly develop PRA during their lifetime.

Advice

The mutation is recessive which means that all dogs can be bred from safely but carriers and genetically affected dogs should only be bred to DNA tested, clear dogs. About half the puppies from any litter that has a carrier parent will themselves be carriers and any dogs from such litters that will be used for breeding should themselves be DNA tested prior to breeding so appropriate mates can be selected.

It is advisable for all breeding dogs to have their eyes clinically examined by a veterinary ophthalmologist prior to breeding and throughout their lives, with at least one examination occurring when the dog is at least 8 years of age, so that any cases of PRA caused by additional mutations can be detected and that newly emerging conditions can be identified.

Frequently Asked Questions. If you have any questions about the PRA test please see if you can find an answer in our list of FAQs.
Contact us on: 01638 555 621, or email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 http://www.ahtdnatesting.co.uk/news/28


 


 

  

PRA-3:sta aiheuttava mutaatio  tunnistettu

Toukokuun alussa saatiin  ilahduttava uutinen koirien genetiikan tutkimuksen johtajalta Cathryn Mellershiltä  Animal Healt Trustista Mrs. Ann Keenin välittämä. PRA:ta  tiibetinspanieleilla ja tiibetinterriereillä aiheuttava mutaatio on tunnistettu:
(vapaa käännös Anna-Maria Melkas)   

Hyvät vastaanottajat,
olen hyvin tyytyväinen voidessani kertoa teille, että  Kennel Club Genetics Centren  geneetikot Animal Health Trustissa ovat tunnistaneet mutaation, joka aiheuttaa etenevän verkkokalvon surkastuman (PRA) tiibetinspanieleilla ja tiibetinterriereillä.

Tämän mutaation   DNA-testi tulee saataville  heinäkuun 8. päivänä 2013.

Mutaatio tunnistettiin Louise Downsin toimesta osana hänen väitöskirjatyötään, ja edustaa Louisen ja muiden tutkimusryhmän jäsenten  yli vuosikymmenen tutkimuksen huipentumaa tähän tulokseen. On monia henkilöitä, joita haluaisin kiittää heidän myötävaikutuksestaan tähän onnistumiseen, mukaan lukien kaikki omistajat ja silmälääkärit, jotka  ovat luovuttaneet DNA-näytteet ja tiedot koirista & potilaista projektiin, ja   Pet Plan Charitable Trustia, Kennel Club Charitable Trustia ja kaikkia rotujärjestöjä sekä  yksityisiä henkilöitä, jotka ovat tukeneet tutkimusta taloudellisesti.

Pyydän jakamaan tämän tiedotteen vapaasti.

Hyvää viikonloppua

Cathryn

--
Cathryn Mellersh PhD
Head of Canine Genetics
Animal Health Trust

Jalostustoimikunta pyysi vielä varmistusta Mrs. Ann Keeniltä, joka on tällä hetkellä AHT:n  yhteyshenkilö tiibetinspanieleiden PRA-tutkimuksessa. Ann Keenillä oli jo alustava tieto mutaation  60 %:n  kattavuudesta, ja hän oli yhteydessä AHT:hen [Animal Health Trust]. Tässä hänen AHT:ltä  saamansa vastaus:

1.    Tämä testi tulee kattamaan mutaation, joka aiheuttaa PRA-3:n (kuten olemme sen nimenneet), mutta ei mitään muita mutaatioita.  Testi tulee siksi kattamaan vain 60 % PRA:sta kuten aiemmin kerroimme. Mutaatio tai mutaatiot, jotka aiheuttavat loput 40 % PRA:sta jäävät tuntemattomiksi. Tämä tullaan tekemään selväksi tiedotteessa, joka julkaistaan testin tullessa saataville.

2.   Tutkimustietomme perusteella PRA-3 on yleisimmin diagnosoitu  4 ja 7  ikävuoden välillä. Meillä ei ole riittävästi vielä tietoa antaaksemme täsmällisiä lukuja sen maantieteellisestä leviämisestä, mutta tiedämme sitä varmasti esiintyvän UK:ssa [Yhdistyneissä Kuningaskunnissa], mutta se ei ole rajoittunut vain UK:hon.

Ann Keen tiedusteli myös mahdollisuutta saada informaatiota niistä veri- tai poskisolunäytteistä, jotka AHT:llä jo on, mutta hänelle kerrottiin, että tietoja yksittäisistä koirista ei luovuteta. UK:n rotujärjestöt tulevat pyytämään, että Kennel Club julkaisisi tiedon PRA:sta heidän järjestelmässään, joten se tulee olemaan seuraava askel.

Jalostustoimikunta tulee tiedottamaan, kun PRA-3  -testi tulee saataville.

Matalaraajaisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssi INC

 

Tiedote: Matalaraajaisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssi

 

Tiibetinspanielit ry:n jalostustoimikunta julkaisee rotujärjestön sivustolla tiibetinspanieleiden epäviralliset INC-tulokset. Kopio lausunnosta tulee toimittaa sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

INC-lausunnot
(päivitetty 5.1.2019)

  

 

 

 

Tiibetinspanielit ry:n jalostusohjesääntö

 

 

I  JALOSTUKSEN TAVOITE

Jalostuksen tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terve, terverakenteinen ja luonnollisesti lisääntymiskykyinen, rotumääritelmän mukainen tiibetinspanieli. 

Rotuominaisuuksista painotetaan erityisesti rodun vahvan luonteen ja aidon, itsetietoisen olemuksen säilyttämistä sekä ulkomuodon luonnollisuuden ja liioittelemattomuuden sekä tyypillisten rotupiirteiden vaalimista.

 

 

II JALOSTUSORGANISAATIO

 

II.1 JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostusasioita varten yhdistyksellä tulee olla jalostustoimikunta. Tiibetinspanielit ry:n jalostusasioita hoitaa jalostustoimikunta, joka toimii rotujärjestön hallituksen alaisuudessa. Toimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä. Toimikunnan jäsenet valitsee rotujärjestön vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuosittain toimikunnan sisäisesti.  Jalostustoimikunta on päätösvaltainen, kun kolme sen jäsentä on paikalla.

Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilö, joka

 • on ollut yhdistyksen ja Suomen Kennelliiton jäsen vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti
 • on suorittanut hyväksytysti SKL:n kasvattajakurssin
 • omaa erittäin perusteellisen rodun tuntemuksen
 • tuntee hyvin maassamme olevan tiibetinspanielikannan
 • omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä
 • omaa käytännön kokemusta rodun jalostamisesta
 • on pitkäjänteinen ja neuvottelu- ja yhteistyökykyinen sekä kaikessa toiminnassaan yleistä luottamusta nauttiva.

Kaikki jalostustoimikunnan jäsenet toimivat jalostusneuvojina. Toimikunta voi tarpeen mukaan nimetä keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta henkilöitä erillisten tehtävien vastuuhenkilöiksi tai avustajikseen.

 

II.2 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Jalostustoimikunta noudattaa tehtävässään Suomen Kennelliiton ohjeita rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on

 • antaa jalostusneuvontaa 
 • kerätä, tilastoida ja julkaista jalostustoimintaan liittyvää tietoa
 • järjestää jalostustarkastuksia tarvittaessa
 • toimittaa ja julkaista jalostusta käsittelevää aineistoa
 • järjestää yhteistyössä hallituksen ja/tai paikallisten harrastajien kanssa jalostusaiheisia tapahtumia ja koirien terveystarkastuksia
 • seurata rodun kehitystä ja näyttelyarvostelua
 • järjestää ulkomuototuomareiden koulutus- ja jatkokoulutustilaisuuksia ja kerätä aineistoa ko. tilaisuuksiin
 • seurata ja kartoittaa rodussa todettuja perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja tiedottaa niistä hallitukselle
 • antaa pennunkyselijöille tietoa jalostusohjesäännön vaatimukset täyttävistä pentueista
 • neuvoa astutuksiin, synnytyksiin, nartun ja pentujen hoitoon sekä rekisteröintiin ja luovutukseen liittyvissä asioissa.
 • käsitellä ja myöntää poikkeusluvat rotujärjestön jalostusohjesäännöstä.
 • valmistella rodun jalostuksen tavoiteohjelma.

 

Jalostusneuvonta on maksutonta eikä  velvoita kasvattajaa mihinkään. Jalostustiedustelu tulee tehdä hyvissä ajoin ennen arvioitua astutuskohtaa, ja kasvattajan toivotaan pohtineen etukäteen myös omia urosehdotuksiaan. Jalostusneuvonnan tulee olla puolueetonta ja siinä on huomioitava koko käytettävissä oleva koiramateriaali. Jalostustoimikunnan on kaikissa tilanteissa toimittava rodun edun edellyttämällä tavalla.

 

II.3 JALOSTUSTARKASTUKSET

Jalostustarkastukset järjestetään Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Tarkastukset tekee rodun erikoistuomari yhdessä toisen ulkomuototuomarin tai jalostustoimikunnan jäsenen kanssa. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja. 

Rotujärjestön jalostustarkastus voi korvata näyttelytuloksen.

 

III  JALOSTUSKOIRAT

Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaista koiramateriaalia. Jalostusarvoa määriteltäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon yksilöiden luonneominaisuudet, ulkomuodolliset seikat, perinnölliset viat ja sairaudet sekä maan koirakanta kokonaisuudessaan. Jalostuksessa vältetään yhdistämästä koiria, joilla on sama ulkomuodollinen ongelma tai puute.

Suomen Kennelliiton Yleisen  jalostusstrategian päätavoitteita ovat seuraavat:

 • Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi  jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.
 • Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.
 • Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia alentavia luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni.
 • Vakavien koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien (aiheuttavat koiralle kipua tai epämukavuutta tai jotka muuten rajoittavat koiran normaalia, lajityypillistä elämää) leviäminen estetään. Tällaisen sairauden kohdalla vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan käyttää jalostukseen.
 • Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan pentujaan.

Koiran jalostuskäytöllä ei ole sen terveyttä edistävää vaikutusta, joten kaikkia koiria ei tarvitse käyttää jalostukseen.

 

III.1  IKÄ

Nartun tulee täyttää vähintään 15 kuukautta ennen ensimmäistä astutusta. Mieluiten se kuitenkin saisi olla 2-3 –vuotias ensimmäisen pentueen syntyessä. 9 vuotta täyttänyttä narttua ei tule enää käyttää jalostukseen.

Kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla 6 kk vanhempi. Eläinlääkäritodistus on liitettävä pentueilmoitukseen.

 

III.2 PENTUETIHEYS

Nartun laadusta ja kunnosta sekä pentueiden koosta riippuen sillä voidaan teettää enintään 3-5 pentuetta.

Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään kymmenen kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

 

 III.3  JÄLKELÄISMÄÄRÄ  JA SUKUSIITOS

 Jalostusyhdistelmissä sukusiitosprosentin ei tulisi nousta yli 6,25 %  neljällä sukupolvella laskettuna. Uroksen jälkeläismäärän ei tulisi nousta yli 98 jälkeläisen.

 Lähisukulaisyhdistelmiä (isä/emä*jälkeläinen ss% 25, täyssisarukset ss % 25) ei tule tehdä. Tällaisista yhdistelmistä syntyviä pentuja voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin.

 

 III.4  NÄYTTELYTULOS

 Jalostukseen käytettävällä uroksella tulee olla laatuarvostelusta erittäin hyvä (EH)  virallisesta näyttelystä.

 Jalostukseen käytettävällä nartulla tulee olla vähintään laatuarvostelusta hyvä (H).  Mikäli sillä teetetään enemmän kuin yksi pentue, on silläkin oltava laatuarvostelusta erittäin hyvä (EH).

 Mikäli koiralla on poikkeuksellista jalostusarvoa Suomen tiibetinspanielikannan laajentajana, sitä voidaan harkinnan mukaan käyttää jalostukseen myös ilman virallista näyttelytulosta, mutta rodun  ulkomuototuomarin  jalostustarkastamana rotujärjestön jalostustarkastuksessa.

 

III.5 LUONNE

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla luonteeltaan terve, itsevarma ja tasapainoinen.

Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

 

III.6 TERVEYS

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja  hyväkuntoinen .

Epilepsiaa, Legg-Perthesistä, välilevytyrää tai välilevyrappeumaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Koiraa, jolla on  litistynyt rintakehä, kitalakihalkio, huulihalkio tai vesipää, ei saa käyttää jalostukseen.

Sydänsairauksia sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Koiraa, jolla atopia tai allergia, ei  saa käyttää jalostukseen.

Koiraa, jolta on leikattu nivustyrä, ei   saa käyttää jalostukseen.

Koiraa, jolta on leikattu napatyrä, ei suositella jalostukseen.

  

III.6.A SILMÄSAIRAUDET

PEVISA-ohjelman mukaan pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

 

PRA 

PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettua kantajaa ei saa käyttää jalostukseen lukuunottamatta PRA3-kantajia. Jalostusyhdistelmän neljän polven sukutaulussa ei tulisi olla molemmin puolin PRA-kantajia lukuunottamatta PRA3-kantajia.

Tunnettuja PRA-kantajia ovat PRA-tapausten lisäksi koirat, joilla on sairas jälkeläinen ja koirat, joiden jommallakummalla vanhemmalla on todettu PRA.

PRA:n resessiivisen periytymisen vuoksi toivotaan mahdollisimman monien tiibetinspanieleiden osallistuvan silmätarkastuksiin. Vaikka koiraa ei käytettäisi jalostukseen, eikä sen näössä olisi ongelmia, kannattaa sille tehdä virallinen silmätarkastus neljän ikävuoden jälkeen.

  

PRA3

Jalostusyhdistelmän toisen osapuolen tulee olla PRA3-vapaa. PRA3-kantajaa voidaan käyttää jalostukseen, jos yhdistelmän toinen osapuoli on todettu  PRA3-vapaaksi.

PRA3-kantajan jälkeläiset tulee testata PRA3-geenitestillä ennen niiden jalostuskäyttöä.

 

Tiibetinspanieleiden  toivotaan osallistuvan silmätarkastukseen  vielä veteraani-ikäisenäkin.

 

 MUUT SILMÄSAIRAUDET

Kortikaalista tai posterior polaarista kataraktaa sairastavaa koiraa ei  saa käyttää jalostukseen.

Koiraa, jolla on todettu lievä distichiasis / ektooppinen cilia  tai caruncular trichiasis, voidaan käyttää jalostukseen. Koiralle, jolla distichiasis / ektooppinen cilia  tai caruncular trichiasis on todettu kohtalaiseksi, tulee valita jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi yksilö, jolla ei ole samaa ongelmaa. Näiden sairauksien vakavia muotoja ei saa lainkaan käyttää jalostukseen.

Koiraa, jolla on todettu lievä tai kohtalainen entropium/ektropium/makroblepharon, voidaan käyttää jalostukseen silmäluomiltaan terverakenteisen kanssa. Vakavista silmäluomien rakennevioista kärsivää koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jos tiibetinspanielilla  on todettu PPM, tulisi jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi valita PPM-vapaa yksilö.

Koiraa, jolla on todettu GRD tai TRD, ei  saa käyttää jalostukseen. Jos koiralla on todettu MRD, tulee jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi valita MRD-vapaa yksilö. 

Koiralle, jolla on todettu cherry eye eli kirsikkasilmä tulee valita jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi koira, joka on vian suhteen normaali.

PHTVL/PHPV –asteita 2 – 6 sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

 

III.6.B  POLVILUMPION SIJOILTAANMENO ELI PATELLALUKSAATIO

PEVISA-ohjelman mukaan pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassaoleva polvitarkastuslausunto. Virallisen polvitarkastuslausunnon alaikäraja on 12 kk.  Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Jalostukseen suositellaan tervepolvisia (0/0) koiria. Toistaiseksi patellaluksaation astetta 1 tai 2 sairastavaa koiraa voi käyttää jalostukseen yhdistettynä tervepolviseen 0/0 koiraan.  2-asteen polvituloksen omaavan koiran jalostuskäyttö on tarkoin harkittava ja muilta ominaisuuksiltaan sen tulee olla korkealaatuinen, ja yhdistelmän toinen osapuolen tervepolvinen 0/0.

Kennelliiton Jalostusstrategian mukaan  koiran terveyttä ja hyvinvointia vaarantavissa tai elinikää lyhentävissä sairauksissa Kennelliiton hyväksymän asteikon huonoin tulos estää koiran jalostuskäytön eli patellaluksaation aste 4.

Jalostusohjesäännön mukaan patellaluksaation astetta 3  sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jos koira on saanut toisistaan poikkeavia polvilausuntoja, on huonompi lausunto voimassa, kunnes kollegio on tarkastanut koiran.

Koiran polvitulos on yhtä kuin huonomman polven tulos.

Patellaluksaation mutkikkaan perinnöllisyyden vuoksi toivotaan kaikkien  tiibetinspanieleiden polvitarkastuksia.

 

III.6.C LONKKANIVELDYSPLASIA

Kaikille jalostuskoirille suositellaan lonkkakuvausta. Lonkkatutkimustulokseltaan E-lonkkaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Lonkistaan leikattua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Urokselle, jonka jälkeläismäärä on 30 pentua, suositellaan erittäin painokkaasti lonkkakuvausta ennen kuin sitä vielä käytetään jalostukseen. Nartulle, jonka jälkeläismäärä ylittää 10 pentua, suositellaan erittäin painokkaasti lonkkakuvausta, ennen kuin sitä vielä käytetään jalostukseen.

 

III.6.D HAMPAAT JA PURENTA

Koiralle, jolla on vähemmän kuin kuusi etuhammasta alaleuassa, suositellaan valittavaksi yhdistelmän toiseksi osapuoleksi koira, jolla on kuusi etuhammasta alaleuassa.

Koiralle, jolla on puutteita purennassa, suositellaan valittavaksi yhdistelmän toiseksi osapuoleksi koira, jolla on rotumääritelmän mukainen purenta.

 

 

IV PENTUJEN LUOVUTTAMINEN

Pennut luovutetaan uusille omistajille aikaisintaan 8 viikon ikäisinä. Koiran kaupasta tulee tehdä kirjallinen sopimus Suomen Kennelliiton voimassa olevalla kaavakkeella. Kasvattajan on luovutettava pennun ostajalle pennun rekisteritodistus. Mikäli pennulla on selvä, rekisteröintihetkellä näkyvä virhe, joka estää sen palkitsemisen näyttelyssä  tai  käyttämisen jalostukseen, se rekisteröidään Ei jalostukseen (EJ) -rekisteriin. 

Kasvattajan tulee kertoa uudelle omistajalle rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista ja selvittää tilanne pennun suvun suhteen. Vanhempien tarkastuslausuntokopiot ja rotujärjestön laatima Liite kauppasopimukseen on hyvä lisätä kauppasopimuksen liitteiksi. Uutta omistajaa tulee kehottaa tarkastuttamaan koiransa silmät ja polvet 4-6 vuoden iässä.

Pennun mukaan on annettava riittävät kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet. Uutta omistajaa tulee informoida myös rotujärjestön olemassaolosta ja toiminnasta.

 

 

V JALOSTUSKOIRAN OMISTAJAN VASTUU

 

V.1 UROKSEN OMISTAJA

Uroksen omistajan on annettava nartun omistajalle selkeät ja tarkat tiedot koiransa taustasta, näyttely- ja tarkastustuloksista sekä terveydestä, mielellään valokopiot sukutaulusta ja tarkastuslausunnoista. Hänen on myös kerrottava uroksen suvun ja aikaisempien jälkeläisten laatu ja terveys.

Uroksen omistajan on varmistettava, että astutettava narttu täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset. Hänen on myös huolehdittava siitä, ettei uroksen jälkeläisten määrä  ylitä kolmea prosenttia (3 %) sukupolven rekisteröintimäärästä eli 96 pentua.

 

V.2 KASVATTAJA

Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumus.

Kasvattajan tulee valita nartulleen uros jalostusohjesäännön täyttävistä uroksista. Hänen on annettava uroksen omistajalle tarkat ja selkeät tiedot narttunsa suvusta, näyttely- ja tarkastustuloksista sekä terveydestä.

Kasvattaja on yksin vastuussa tuottamistaan pennuista ja niissä mahdollisesti ilmenevistä vioista.

Jos kasvatissa ilmenee vakavia perinnöllisiä vikoja tai sairauksia, kasvattajan tulisi ilmoittaa asiasta ko. koiran isän omistajalle ja jalostustoimikunnalle. Jos koira kuolee muun kuin onnettomuuden tai korkean iän mukanaan tuomien sairauksien takia, olisi kuolinsyy pyrittävä selvittämään. Kuolinsyystä tulisi tiedottaa ko. koiran isän omistajalle ja jalostustoimikunnalle.

Vastuullinen koirankasvatus on yksi Kennelliiton kulmakivistä. Vastuullinen koirankasvattaja toimii seuraavien periaatteiden mukaan (teemavuosi 2015):

 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain terveitä koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain hyväluonteisia koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria
 • Kasvattaja antaa koiriaan toisen kasvattajan jalostuskäyttöön vain yhdistelmiin, joissa yllä olevat periaatteet toteutuvat molempien koirien osalta
 • Kasvattaja huolehtii pentujen ja emän hyvinvoinnista
 • Kasvattajan huolehtii koiristaan niin, ettei niistä koidu ympäristölle haittaa
 • Kasvattaja totuttaa pennut käsittelyyn ja sosiaalistaa pennut ennen luovutusta
 • Kasvattaja myy pennut vain niille soveltuviin koteihin/sopiville henkilöille
 • Kasvattaja tekee kirjalliset sopimukset kaikista koirista
 • Kasvattaja rekisteröi kaikki pennut ja luovuttaa rekisteritodistukset pennunostajille viipymättä
 • Kasvattaja neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän
 • Kasvattaja kertoo avoimesti koiriensa terveydentilasta
 • Kasvattaja allekirjoittaa Kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan siinä määriteltyjä vastuullisen koirankasvatuksen periaatteita