Astutetut - Mated 

 

Listalla julkaistaan Tiibetinspanielit ry:n jäseninä olevien kasvattajien ilmoituksia astutuksista, jotka täyttävät astutetut-listalle pääsyn edellytykset.

 

Vanhempien nimistä on linkit jalostustietojärjestelmään, josta löytyy terveystiedot kyseisistä koirista. Myös muita tietoja (mm. tiedot aikaisemmista pentueista ja koiran saamat näyttelytulokset) on nähtävissä linkin kautta.

Listalla on nimien jälkeen mainittu niitä mahdollisia tietoja (esim. PRA3-tulos, tuore terveys- tai näyttelytulos), joita ei näy jalostustietojärjestelmässä.

 

 

Ei ilmoituksia tällä hetkellä.

Aiotko hankkia - tiibetinspanielin?

Miksi ostaa rekisteröity pentu?

Ostaessasi rekisteröidyn tiibetinspanielin saat koirallesi rekisteritodistuksen, jossa on pentusi syntymäaika, vanhemmat ja esivanhemmat sekä tiedot pentusi kasvattajasta. Rekisteröinnin maksaa koiran kasvattaja, joten rekisteröinti sisältyy pennun hintaan.

Rekisteröidyn pennun vanhemmille on tehty rotujärjestön edellyttämät silmien ja polvien terveystarkastukset. Jolloin pennun ostaja saa varmuuden siitä, että pennun vanhemmat ovat niiltä osin terveitä.

Rekisteröidyn pennun emoa ei ole rasitettu liian tiheillä tiineyksillä. Kahden pentueen välillä on oltava vähintään 10 kuukautta, jotta pentue olisi rekisteröimiskelpoinen.

Rotujärjestön jalostusohjesääntö velvoittaa kasvattajaa rekisteröimään kaikki kasvattamansa pennut. Mikäli pennussa on sellainen vika, joka estää sen käyttämisen jalostukseen, voi kasvattaja rekisteröidä pennun ei jalostukseen (EJ) -rekisteriin. Tällöin pentu on kuitenkin rekisteröity ja puhdasrotuinen.

Vain rekisteröidyn tiibetinspanielin kanssa voi osallistua virallisiin näyttelyihin.
Eräät vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen vain rekisteröidylle koiralle.

Mistä pennun voi ostaa?

Tiibetinspanielit ry:n pentuvälitys välittää tietoja rotujärjestön jäsenkasvattajien pentueista, jotka täyttävät rotujärjestön jalostusohjesäännön vaatimukset.

Jalostusohjesääntö edellyttää, että jalostukseen käytettävät koirat on palkittu näyttelyssä. Tämä siksi, että jalostukseen käytettävät koirat olisivat ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rotumääritelmän mukaisia. Kun pentueen molemmat vanhemmat on palkittu näyttelyssä, on syntyvillä pennuilla suuremmat mahdollisuudet olla rotumääritelmän mukaisia niin ulkonäöltään kuin luonteeltaan.

Tiibetinspanielit ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA). Ohjelman mukaisesti pentueen vanhempien silmien ja polvien viralliset terveystarkastukset ovat pentueen rekisteröinnin ehto. Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria. Kaikkien tiibetinspanieleiden, myös nk. kotikoirien, terveystarkastukset ovat rotujärjestölle tärkeitä. Näiden tietojen perusteella rotujärjestö pystyy seuraamaan ja edistämään rodun terveyttä.

Mitä olisi huomioitava pennun ostossa?

Pennun ostajan olisi hyvä nähdä myös pentujen emo ja tutustua pentujen kasvuympäristöön. Ihmisten lähellä kasvanut pentu leimautuu paremmin ihmiseen ja pentu saa hyvät lähtökohdat tulevaan kehitykseensä.

Kasvattajan tulee kertoa rodussa esiintyvistä vioista ja sairauksista sekä kertoa niiden mahdollisesta esiintymisestä pennun suvussa. Kasvattajan tulee myös esittää pennun vanhempien silmien ja polvien terveystarkastustodistukset (tai näyttää tarkastustulokset Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta).

Koiran kaupasta tehdään kirjallinen kauppasopimus Suomen Kennelliiton kauppasopimuslomakkeelle.

Jalostusohjesääntö edellyttää, että kasvattaja luovuttaa pennun aikaisintaan 8 viikon ikäisenä. Vastuullinen kasvattaja tarkistuttaa koko pentueen eläinlääkärillä ennen pentujen luovutusta. Pennun ostajan tulee saada pennun mukana kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet.

Pentua ei tule ostaa säälistä, eikä käyminen pentuja katsomassa edellytä pentujen ostamista.

Mitä pentu maksaa?

Pennun hinta on ostajan ja myyjän välinen asia. Rotujärjestön pentuvälittäjältä voi tiedustella millaisessa hintahaarukassa pennun hinta liikkuu. Pentujen hinnat vaihtelevat jonkin verran mm. vanhempien menestyksen mukaan. Kasvattaja saattaa myydä halvemmalla pennun, jossa on joku sellainen vika, joka estää koiran tulevan näyttely- ja/tai jalostuskäytön.

Ohjeet - pentuvälitys ja astutetut

 

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin lähetät ilmoituksen.

Pentueet ja astutukset päivitetään listoille viikon kuluessa lomakkeen saapumisesta. Pentulistalla ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta julkaisusta. Kasvattaja, ilmoitathan kuitenkin pentuvälittäjälle jo aiemmin, jos pentue on myyty tai jos vapaana olevien pentujen määrässä on tapahtunut muutoksia. Ilmoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa pentuvälittäjälle tehtävällä erillisellä ilmoituksella.

Ilmoitukset tehdään web-lomakkeella. Lomakkeet löytyvät Yhdistys-valikosta. Tarvittaessa lomakkeet voi myös tulostaa. Ilmoituksia ei voi tehdä puhelimitse.

Lomakkeen jokainen kohta tulee täyttää huolellisesti. Jos vanhempien polvi- ja silmätarkastusten tulokset ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, kopioita niistä ei tarvitse liittää mukaan. Jos PRA3-tulos löytyy yhdistyksen sivuilla olevasta listauksesta, ei dokumenttia siitäkään tarvitse erikseen lähettää. Jos jokin edellä mainituista puuttuu netistä, lähetä kopiot tuloslomakkeesta sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Kaksoisastutuksesta astutetut-listalle ilmoitetaan nartun lisäksi molempien urosten tiedot. Tee tällöin kaksi eri ilmoitusta; kummallekin yhdistelmälle omansa.

Kaksoisastutuksesta syntynyt pentue hyväksytään pentuelistalle, kun pentujen DNA-määritys on valmistunut. Jos pentueelle todetaan kaksi isää, tee tällöin kaksi eri ilmoitusta; kummallekin yhdistelmälle omansa.

 

Pentue- ja astutetut-listoille pääsyn edellytykset

Pentuvälityksen toiminta perustuu Tiibetinspanielit ry:n jalostusohjesääntöön. Sekä Astutetut- että Pentuelistalle hyväksyttävän pentueen on täytettävä jalostusohjesääntö seuraavasti:


1) Kasvattajan on oltava Tiibetinspanielit ry:n jäsen.

2) Polvitarkastustulokset ja silmäsairaudet

 • Pentueen vanhemmilla on oltava viralliset polvitarkastuslausunnot voimassa astutushetkellä. Polvitulokseksi lasketaan huonomman polven tulos. Jos koira on saanut toisistaan poikkeavia polvilausuntoja, on huonompi lausunto voimassa, kunnes kollegio on tarkastanut koiran.
  Patellaluksaation astetta 1 tai 2 sairastavaa koiraa voi käyttää jalostukseen yhdistettynä tervepolviseen 0/0 koiraan.  2-asteen polvituloksen omaavan koiran jalostuskäyttö on tarkoin harkittava ja muilta ominaisuuksiltaan sen tulee olla korkealaatuinen, ja yhdistelmän toinen osapuolen tulee olla tervepolvinen 0/0. Tarvittaessa jalostustoimikunta voi myöntää poikkeusluvan rotujärjestön jalostusohjesäännöstä. 

 • Pentueen vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kuukautta vanhempi.

 • PRA-sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Tunnettua kantajaa ei saa käyttää jalostukseen lukuunottamatta PRA3-kantajia. Jalostusyhdistelmän neljän polven sukutaulussa ei tulisi olla molemmin puolin PRA-kantajia lukuunottamatta PRA3-kantajia. Tunnettuja PRA-kantajia ovat PRA-tapausten lisäksi koirat, joilla on sairas jälkeläinen ja koirat, joiden jommallakummalla vanhemmalla on todettu PRA.

 • Jalostusyhdistelmän toisen osapuolen tulee olla PRA3-vapaa. PRA3-kantajaa voidaan käyttää jalostukseen, jos yhdistelmän toinen osapuoli on todettu PRA3-vapaaksi.

 • Kortikaalista tai posterior polaarista kataraktaa sairastavaa koiraa ei  saa käyttää jalostukseen.

 • Koiraa, jolla on todettu lievä distichiasis / ektooppinen cilia  tai caruncular trichiasis, voidaan käyttää jalostukseen. Koiralle, jolla distichiasis / ektooppinen cilia  tai caruncular trichiasis on todettu kohtalaiseksi, tulee valita jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi yksilö, jolla ei ole samaa ongelmaa. Näiden sairauksien vakavia muotoja ei saa lainkaan käyttää jalostukseen.

 • Koiraa, jolla on todettu lievä tai kohtalainen entropium/ektropium/makroblepharon, voidaan käyttää jalostukseen silmäluomiltaan terverakenteisen kanssa. Vakavista silmäluomien rakennevioista kärsivää koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 • Jos tiibetinspanielilla  on todettu PPM, tulisi jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi valita PPM-vapaa yksilö. 

 • Koiraa, jolla on todettu GRD tai TRD, ei  saa käyttää jalostukseen. Jos koiralla on todettu MRD, tulee jalostusyhdistelmän toiseksi osapuoleksi valita MRD-vapaa yksilö. 

3) Nartun tulee täyttää vähintään 15 kuukautta ennen ensimmäistä astutusta. Mieluiten se kuitenkin saisi olla 2-3 -vuotias ensimmäisen pentueen syntyessä. Jalostukseen ei saa käyttää yhdeksän vuotta täyttänyttä narttua. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen.

4) Nartulla voidaan teettää enintään viisi (5) pentuetta siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään kymmenen kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

5) Lähisukulaisyhdistelmiä (isä/emä*jälkeläinen ss% 25, täyssisarukset ss % 25) ei tule tehdä. Tällaisista yhdistelmistä syntyviä pentuja voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin.

6) Jalostukseen käytettävällä suomalaisen omistamalla uroksella tulee olla Suomen virallisesta näyttelystä laatuarvostelusta vähintään näyttelytulos erittäin hyvä.

7) Jalostukseen käytettävällä suomalaisen omistamalla nartulla tulee olla Suomen virallisesta näyttelystä laatuarvostelusta vähintään näyttelytulos hyvä. Mikäli sillä teetetään enemmän kuin yksi pentue, silläkin tulee olla laatuarvostelusta näyttelytulos erittäin hyvä.

 


 

 

Pentuneuvonta:

Taru Heinänen
Kangasahontie 48, 44250 Äänekoivisto
040 720 6449
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Etsii kotia - Rescue

 

 

Ei ilmoituksia tällä hetkellä. 

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

   

*****

Etsii kotia -palstalle hyväksytään Tiibetinspanielit ry:n jäsenten omistamat tai kasvattamat koirat, jotka ovat vähintään 12 kk täyttäneitä, rekisteröityjä, tunnistusmerkittyjä ja joiden rokotukset ovat kunnossa.

Koiran tiedot ilmoitetaan pentuvälittäjälle sähköpostitse, viestiin liitteeksi kopio rokotuksista. Ilmoituksen voi lähettää myös kirjeitse pentuvälittäjän postiosoitteeseen. Yhteystiedot tämän sivun alaosassa.

 

Ilmoitettaessa kerro seuraavat tiedot:

(kaikkea ei julkaista ilmoituksessa)

Ilmoittaja/Omistaja 
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Koiran kasvattaja
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Koira
Koiran nimi:
Rekisterinumero:
Syntymäaika:
Sukupuoli:
Väri:
Luonne:
Terveys:

Huomioitavaa uuteen kotiin:

Syy miksi koirasta luovutaan:

Hinta:

Etsitäänkö koiralle näyttelykotia vai halutaanko se kotikoiraksi?Ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta ja se voidaan uudistaa tarvittaessa.

Koira lisätään listalle viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Taru Heinänen

Kangasahontie 48, 4420 ÄÄNEKOIVISTO
040 720 6449
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pentuneuvonta & Rescue

 


Taru Heinänen
Kangasahontie 48, 44250 Äänekoivisto
040 720 6449
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.